Projekty

(26)

Zobaczyć Krajobraz - Dotknąć Przeszłość - 2010-2012

2010-02-23 13:14:45
Zobaczyć Krajobraz - Dotknąć Przeszłość - wykorzystanie potencjału i dziedzictwa przeszłości na terenie Subregionu Karkonosze i Góry Izerskie.  Beneficjentem tego projektu, opiewającego na 7 mln zł, pod nazwą „Zobaczyć krajobraz –...

Indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkół podstawowych 2012-2013

2013-04-10 11:20:44
Gmina Miejska Świeradów-Zdrój realizuje projekt Indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkół podstawowych pt.„Szkoła Przyjazna dla Każdego ucznia- uczę się, poznaję doświadczam” Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu...

Kolej Gór Izerskich - od 2013 roku

2014-09-29 14:19:56
Kolej Gór Izerskich – Jindrichovice, Pobiedna, Mirsk, Świeradów-Zdrój oraz Mirsk – Gryfów POMYSŁODAWCA PROJEKTU - ARTUR KOTLAREK PREZENTACJA >>> Cel projektu: Rozwój turystyki na terenie Pogórza Izerskiego poprzez...

Izerskie smaki i smaczki - 2013 rok

2014-07-02 12:01:35
W sierpniu 2013 roku zakończyła się realizacja projektu pn. "Izerskie smaki i smaczki - ścieżka edukacyjna po kulinarnych i turystycznych atrakcjach Gór Izerskich", na realizację którego Gmina Miejska Świeradów-Zdrój otrzymała dofinansowanie w...

Rowerowy Raj - 2013 rok

2012-06-14 15:33:08
Termin zakończenia projektu - wrzesień 2013 r.

Modernizacja placów zabaw - 2014 rok

2014-05-16 10:17:49
Gmina Miejska Świeradów-Zdrój informuje, iż dnia 28.03.2014 r. podpisała umowę z firmą SATERNUS SERVICE Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Chorzowie na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja...

Izerska Łąka - 2014 rok

2014-04-30 10:32:14
Na początku sierpnia 2013 r. została podpisana przez Burmistrza Rolanda Marciniaka umowa z Województwem Dolnośląskim na dofinansowanie projektu pn: „Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej NATURA 2000 „Izerska Łąka” w Świeradowie-Zdroju” . To...

Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Świeradowie-Zdroju

2019-06-24 12:44:03
Projekt pn. “ Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Świeradowie-Zdroju”   jest współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach...

Ochrona zasobów przyrodniczych poprzez doposażenie Centrum Edukacji Ekologicznej Natura 2000 „Izerska Łąka” w Świeradowie-Zdroju

2018-08-06 10:03:25
Ochrona zasobów przyrodniczych poprzez doposażenie Centrum Edukacji Ekologicznej Natura 2000 „Izerska Łąka” w Świeradowie-Zdroju - to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Osi...

Adaptacja obiektu po Bibliotece Miejskiej w Świeradowie-Zdroju na cele społeczne

2018-08-06 09:40:54
Adaptacja obiektu po Bibliotece Miejskiej w Świeradowie-Zdroju na cele społeczne – to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Osi priorytetowej nr 6 „Infrastruktura spójności...