Świeradów-Zdrój

Ochrona zasobów przyrodniczych poprzez doposażenie Centrum Edukacji Ekologicznej Natura 2000 „Izerska Łąka” w Świeradowie-Zdroju

2018-08-06 10:03:25
A+ A-

Ochrona zasobów przyrodniczych poprzez doposażenie Centrum Edukacji Ekologicznej Natura 2000 „Izerska Łąka” w Świeradowie-Zdroju - to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Osi priorytetowej nr 4 „Środowisko i zasoby”, Działanie 4.4 „Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych”, Poddziałanie nr 4.4.1 „Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych – konkursy horyzontalne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Łączna wartość projektu to 1 011 692,50 zł, natomiast kwota dofinansowania wynosi 859 938,63 zł

Celem projektu jest wzmocnienie mechanizmów ochrony bioróżnorodności regionu, poprzez zakup wyposażenia i materiałów, w celu prowadzenia szeroko zakrojonych działań edukacyjnych, w zakresie zjawisk stanowiących główne przyczyny utraty różnorodności biologicznej (w tym m.in. przekształcanie siedlisk, nadmierna eksploatacja zasobów naturalnych, wprowadzanie i ekspansja inwazyjnych gatunków obcych, brak znajomości gatunków rodzimych i chronionych). Realizacja projektu przyczyni się także do zachowania gatunków rodzimych, co pozwoli przyszłym pokoleniom na poznawanie dziedzictwa przyrodniczego swego regionu. Działania edukacyjne przewidziane w projekcie, związane z ochroną środowiska, wpłyną na podniesienie świadomości ekologicznej oraz zmiany postaw
i zachowań ludzi na bardziej ekologiczne.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje zakup niezbędnego wyposażenia, uwzględniającego

nowoczesne technologie oraz działania edukacyjne, w tym m.in.:

gogle wirtualnej rzeczywistości,

system mgłowy z projektorem,

mapa interaktywna,

2 monitory interaktywne z komputerami,

Tablety,

3 Telewizory LCD,

aplikacja „Ścieżka pomniki przyrody gminy Świeradów-Zdrój”,

metalowe imitacje fauny i flory,

film przyrodniczy,

materiały edukacyjne drukowane,

gry planszowe, gry memory, karty tematyczne,

fototapeta z grafiką edukacyjną

Lokalizacja projektu : budynek Centrum Edukacji Ekologicznej Natura 2000 „Izerska Łąka”, przy ul. Rolniczej 7, w Świeradowie-Zdroju

 

 

Multimedia