Projekty

(26)

Czesko-polskie ścieżki pod Smrkem w Górach Izerskich - 2 etap

2016-09-28 12:24:04
Czesko-polskie ścieżki pod Smrkem w Górach Izerskich – 2 etap W kwietniu br. wspólnie z Gminą Láznĕ Libverda, będącą jednocześnie partnerem wiodącym, złożyliśmy wniosek o dofinansowanie projektu „Czesko-polskie ścieżki pod Smrkem...

EINSTEIN - Każdy ma w sobie ukryty potencjał

2010-09-23 12:44:44
Oficjalna strona projektu: http://einsteinpce.interium.com.pl W dziale "Filmy" można obejrzeć program telewizyjny zrealizowany przez TV DAMI z Jeleniej Góry: tutaj - Miejski Zespół Szkół w Świeradowie-Zdroju  

Czesko-polskie ścieżki pod Smrkem w Górach Izerskich

2015-07-16 13:03:16
Projekt pn.: „Czesko-polskie ścieżki pod Smrkem w Górach Izerskich” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu II „Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki”,...

Parki i place zabaw w Czerniawie 2009-2010

2010-02-26 10:35:05
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Całkowita wartość Projektu wynosi 685.000 zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju...

Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko – Orlik 2012 - 2008 rok

2014-11-13 12:58:00
„Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko –  Orlik 2012 w  Ś wieradowie-Zdroju” •   wartość   –   1.566.000,00 zł •   dotacja   –  666.000,00...

Poprawa infrastruktury drogowej - 2009-2011

2010-02-23 13:39:55
Poprawa infrastruktury drogowej mającej na celu ułatwienie dostępności do infrastruktury turystycznej w Świeradowie-Zdroju Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach...

Rewitalizacja kompleksu parków uzdrowiskowych - 2010-2011

2010-02-23 13:22:18
26 października 2009 r. podpisana została umowa na unijne dofinansowanie zadania pod nazwą „Rewitalizacja parków uzdrowiskowych”, o wartości 6 mln zł, a dofinansowana przez Unię Europejską kwotą 4 mln zł. Zadanie obejmie przebudowę...

Skatepark oraz modernizacja stadionu miejskiego - 2010

2010-02-23 13:32:12
  "Budowa skateparku oraz modernizacja Stadionu Miejskiego w Świeradowie-Zdroju celem podniesienia atrakcyjności turystycznej Gór i Pogórza Izerskiego"   Projekt wykonała profesjonalna firma Techramps . Wymiary placu...

Minigolf i plac zabaw w Świeradowie- Zdroju 2011

2011-01-10 09:32:38
W ramach przedmiotowej operacji planuje się budowę pola do gry w minigolfa, które to zostanie zlokalizowane przy skrzyżowaniu ulic Zakopiańskiej oraz Krótkiej. Inwestycja swoim zakresem obejmować będzie budowę 18 pól do gry, które to zostaną...

Zobaczyć Krajobraz - Dotknąć Przeszłość - 2010-2012

2010-02-23 13:14:45
Zobaczyć Krajobraz - Dotknąć Przeszłość - wykorzystanie potencjału i dziedzictwa przeszłości na terenie Subregionu Karkonosze i Góry Izerskie.  Beneficjentem tego projektu, opiewającego na 7 mln zł, pod nazwą „Zobaczyć krajobraz –...