Projekty

(26)

Rozbudowa Miejskiego Zespołu Szkół w Świeradowie-Zdroju przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2 „Fabryka młodych inżynierów

2018-05-21 13:08:36
  „ Rozbudowa Miejskiego Zespołu Szkół w Świeradowie-Zdroju przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2 „Fabryka młodych inżynierów” to projekt, na który Gmina Miejska Świeradów-Zdrój otrzyma...

Adaptacja budynku byłego dworca kolejowego wraz z otoczeniem na centrum muzealno - kulturalne w Świeradowie-Zdroju

2017-11-13 11:41:22
W dniu 22.06.2017 r. została podpisana umowa na dofinansowanie  projektu "Adaptacja budynku byłego dworca kolejowego wraz z otoczeniem na centrum muzealno - kulturalne w Świeradowie-Zdroju" nr RPDS.04.03.01-02-0037/16-00 w ramach Osi...

Wzmocnienie mechanizmów ochrony bioróżnorodności regionu poprzez stworzenie przestrzeni odwzorowującej charakterystyczne element

2017-07-17 11:57:23
„ Wzmocnienie mechanizmów ochrony bioróżnorodności regionu poprzez stworzenie przestrzeni odwzorowującej charakterystyczne elementy krajobrazu izerskiego” – to nazwa projektu, na który Gmina Miejska...

Przebudowa ulicy Zdrojowej w celu poprawy funkcji uzdrowiskowej miasta Świeradów-Zdrój 2014

2017-03-17 13:12:19
PRZEBUDOWA ULICY ZDROJOWEJ W CELU POPRAWY FUNKCJI UZDROWISKOWEJ MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 6 -...

Budowa nowej siedziby Biblioteki Miejskiej 2014

2017-03-17 13:03:19
Gmina Miejska Świeradów-Zdrój we wrześniu 2013 r., w porozumieniu z Miejską Biblioteką Publiczną złożyła, za pośrednictwem Instytutu Książki w Krakowie, wniosek o dofinansowanie budowy nowej siedziby biblioteki w ramach Programu...

Budowa oczyszczalni ścieków dla osiedla Czerniawa w Świeradowie-Zdroju wraz z budową sieci kanalizacyjnej 2014-2015

2017-03-17 12:39:28
Przedsięwzięcie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich pn.: Budowa oczyszczalni ścieków dla osiedla Czerniawa w Świeradowie-Zdroju...