Świeradów-Zdrój

Odkrywamy Świeradów-Zdrój - projekt finansowany ze środków LGD

2022-07-19 10:57:44
A+ A-

Aktywni Razem” z dofinansowaniem Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Izerskie”…

czyli realizacja projektu grantowego „Odkrywamy Świeradów-Zdrój”

 

W marcu 2021 r. podpisaliśmy umowę z LGD „Partnerstwo Izerskie” z siedzibą w Uboczu na realizację projektu grantowego mającego na celu promocję naszego górskiego uzdrowiska. Przyznany grant opiewa na kwotę 17 083,77 zł.

Dotychczas udało nam się zrealizować druk publikacji o jednych z najciekawszych atrakcji turystycznych Świeradowa-Zdroju, tj. makiecie kolejowej w Stacji Kultury, Czarcim Młynie oraz Centrum Edukacji Ekologicznej NATURA 2000 „Izerska Łąka” oraz poglądowej mapy turystycznej ze wskazaniem naszych ulubionych szlaków pieszych. Ponadto, zakupiliśmy materiały promocyjne sygnowane logotypami Miasta oraz Operatorów grantu do rozpropagowania wśród mieszkańców, kuracjuszy i turystów – torby papierowe oraz torby z włókniny.

Liczymy, że realizacja projektu wpłynie pozytywnie na wzrost aktywności społecznej mieszkańców oraz ich zaangażowanie w działania na rzecz lokalnego środowiska, a publikacja materiałów o atrakcjach zachęci zarówno mieszkańców, jak i turystów do pogłębiania wiedzy krajoznawczo-historycznej o tym regionie, nie tylko przez przyswojenie wiedzy, ale także przez odwiedzenie tych miejsc i aktywne spędzanie czasu wolnego.

 

 

W imieniu Izerskiego Stowarzyszenia „Aktywni Razem”

Beata Rosicka – pomocnik w realizacji projektu ze strony MCKAiPG „Stacja Kultury” w Świeradowie-Zdroju

 

Multimedia