WSPÓŁPRACA z organizacjami

(23)

URZĄD MARSZAŁKOWOSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO INFORMUJE

2019-10-31 14:27:03
Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem konkursów dla organizacji pozarządowych: listopad 2019.

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych

2019-10-24 13:29:14
PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI w sprawie uchwalenia „ Programu współpracy Miasta Świeradów-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działalności pożytku publicznego na...

Konsultacje społeczne - Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020

2019-10-08 15:01:03
OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH W SPRAWIE PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2020 Uprzejmie...

KONSULTACJE PROJEKTU ROZPORZĄDZENIA PKdsPP

2019-10-03 08:35:08
Prosimy o zapoznanie się z pismem na temat konsultacji projektu rozporządzenia PKdsPP zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów...

PROGRAM WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU WOJ. DOLNOŚLĄSKIEGO Z NGO

2019-08-19 09:50:47
Uprzejmie informujemy, że Samorząd Województwa Dolnośląskiego rozpoczął konsultacje projektu „Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowych oraz innymi podmiotami prowadzącymi...

VIII EDYCJA KONKURSU zDOLNE NGO

2019-08-12 16:18:28
VIII Edycja Konkursu „zDolne NGO” dla najlepszej dolnośląskiej organizacji pozarządowej prowadzącej działania na rzecz aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami oraz aktywizacji społecznej osób z...

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego informuje

2019-06-03 11:14:24
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego przekazuje informację skierowaną do organizacji pozarządowych.

URZĄD MARSZAŁKOWOSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO INFORMUJE

2019-06-03 11:14:24
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego przekazuje informację skierowaną do organizacji pozarządowych.

Ogłoszenie o dodatkowym naborze ofert w ramach programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020.

2019-03-21 16:14:42
Ministerstwo rodziny, Pracy i Polityki społecznej opublikowało ogłoszenie o dodatkowym naborze ofert w ramach programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020. Ogłoszenie jest dostępne pod adresami: ...