Czesko-polskie ścieżki pod Smrkem w Górach Izerskich - 2 etap

2016-09-28 12:24:04
A+ A-

Czesko-polskie ścieżki pod Smrkem w Górach Izerskich – 2 etap

W kwietniu br. wspólnie z Gminą Láznĕ Libverda, będącą jednocześnie partnerem wiodącym, złożyliśmy wniosek o dofinansowanie projektu „Czesko-polskie ścieżki pod Smrkem w Górach Izerskich – 2 etap” z Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa, którego maksymalne dofinansowanie dla każdego z partnerów wynosi 30 000 euro. Łączna wartość projektu to 77 151,33 euro. Celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa ruchu rowerzystów poprzez wybudowanie sieci ścieżek rowerowych.

W ramach realizacji projektu zaplanowaliśmy budowę 2,6 km tras singletrekowych (łącznik do istniejących tras na Tewie), postawienie drewnianej tablicy pamiątkowej z mapą rowerową, tablicę informacyjną związaną z projektem oraz wydawnictwa promocyjne w czterech wersjach językowych: polskiej, czeskiej, niemieckiej i angielskiej. Wydanych zostanie 20 000 szt. ulotek formatu A4 z mapą oraz 5000 szt. map rowerowych. Nasz czeski partner wybuduje 1170 m ścieżek rowerowych wraz z oznakowaniem (10 szt. słupków z kierunkowskazami), ustawione zostaną: tablica informacyjna oraz 2 stojaki mapowe w czterech wersjach językowych. Wydrukowanych zostanie 20 000 szt. wyrywanych map w formacie A4.

Końcem czerwca otrzymaliśmy informację iż nasz projekt został oceniony pozytywnie, jednakże umowa dofinansowania została przygotowana na koniec sierpnia, z terminem realizacji do końca listopada br.

W dniu 26 września br. spotkaliśmy się z naszym partnerem w Bike Centrum w Łaźniach Libvera, celem omówienia formy i sposobu realizacji projektu. W spotkani wzięli udział burmistrz Laźni Libverda – Jan Pospíšil oraz koordynatorka projektu Blanka Nedvědická – przedstawiciele z Czech oraz Dorota Marek – kierownik referatu promocji gminy, turystyki, kultury i sportu, Tomasz Chmielowiec oraz Monika Hajny-Daszko – koordynator projektu po polskiej stronie.

6 października 2016 r. dokonano otwarcia ofert na realizację zadania i w ramach przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę, którym jest Firma Ogólno-Budowlana Marcin Skoczeń z siedzibą we Wrocławiu. 13 października podpisana zostanie umowa na realizację zadania z terminem wykonania do 23 listopada 2016. r.

(Monika Hajny-Daszko)

Multimedia