Czesko-polskie ścieżki pod Smrkem w Górach Izerskich

2015-07-16 13:03:16
A+ A-
Projekt pn.: „Czesko-polskie ścieżki pod Smrkem w Górach Izerskich” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu II „Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki”, Działania nr 2.2  „Wspieranie Rozwoju Turystyki” Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska na lata 2007-2013. 
Całkowita wartość Projektu 228 312,00 EUR w tym dofinansowanie z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 192 208,80 EUR.

W grudniu 2013 roku zakończone zostały roboty budowlane związane z budową ścieżek rowerowych. W ramach projektu Gmina Miejska Świeradów-Zdrój wybudowała 6,4 km jednokierunkowych naturalnych ścieżek rowerowych, które połączyły istniejące już ścieżki przebiegające wokół Czerniawskiej Kopy ze ścieżkami na Zajęczniku. Dzięki starannemu wytyczeniu, wybudowano nowe ścieżki, które mają swój początek u podnóża góry Czerniawskiej Kopy – sekcja 1 i 2, następnie przebiegają przez górę Opaleniec – sekcja 3, a kończą w masywie Zajęcznika – sekcja 4.

Multimedia