Rajd Młodzieży Szkolnej KURATORKA

  • September 25, 2015, 9:00 AM - September 27, 2015, 4:00 PM

A+ A-
R  E  G  U  L  A  M  I  N
XLI  Rajdu Młodzieży Szkolnej
„Świeradów-Zdrój  2015”

      Patronat  Honorowy  nad  Rajdem  przyjęli: 
Burmistrz Miasta Świeradów – Zdrój – Pan Roland Marciniak 
Starosta  Lwówecki – Pan Marcin Fluder
Starosta Powiatu Lubańskiego – Pan Walery Czarnecki 
Burmistrz Gminy i Miasta Wleń –  Pan Artur Zych 

I    Organizator
Zarząd Oddziału „Ziemi Jeleniogórskiej” Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Jeleniej Górze  z/s  w Piechowicach.
Świetlica Środowiskowa „ UL” mieszcząca się w Miejskim Zespole Szkół w Świeradowie Zdroju 

II. Współorganizatorzy
Wydział Turystyki Urzędu Marszałkowskiego woj. Dolnośląskiego we Wrocławiu 
Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze
Starostwo Powiatowe w Lwówku  Śl.
Urząd Gminy i Miasta Lubomierz 
Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śl. 
Urząd Gminy i Miasta Wleń 
Władze samorządowe  Miasta  Świeradów- Zdrój 
Liga Ochrony Przyrody – Zarząd Okręgu w Jeleniej Górze  z/s   w Piechowicach
Dyrekcja Karkonoskiego Parku Narodowego 
Oddziały PTSM w byłym woj. jeleniogórskim – Lubań,
Uzdrowisko Świeradów Zdrój 
SKKT „ Świeradowskie Orły” w Świeradowie-Zdroju
Jako gospodarz – Miejski Zespół Szkół w Świeradowie Zdroju 
Inni organizatorzy i sponsorzy, których pełną listę opublikujemy w „Komunikacie końcowym Rajdu”

III. Cele Rajdu
 Inauguracja Tygodnia Turystyki Młodzieży i uczczenie Światowego Dnia Turystyki
 Popularyzacja turystyki kwalifikowanej – górskiej, pieszej
 Propagowanie zasad ochrony przyrody
 Promowanie walorów turystyczno-krajoznawczych  Gór Izerskich i  otaczających  ją innych  pasm  górskich  oraz  Pogórza, a  także  Gminy  miejskiej  Świeradów-Zdrój . 

IV. Miejsce i termin Rajdu
Trasy Rajdu przebiegać będą przez tereny Gór Izerskich i otaczających je pasm górskich 
Impreza odbędzie się w dniach 25-27 września 2015r. z zakończeniem w  Świeradowie- Zdroju meta rajdu ukonstytuowana będzie w Miejskim Zespole Szkół Szkół zaś uroczyste zakończenie rajdu odbędzie się w Hali Spacerowej Domu Zdrojowego w Świeradowie- Zdroju 

V. Uczestnictwo
W Rajdzie mogą uczestniczyć drużyny składające się z 10 osób (9 uczestników + 1 opiekun) zgłaszane przez szkoły, placówki  oświatowo - wychowawcze oraz turystyczne koła, kluby młodzieżowe i drużyny harcerskie
Na trasach dziecięcych Nr  3 i 7,  startują drużyny 7 osobowe   (6 uczestników + opiekun),  
Szkoła, koło, klub z tej samej miejscowości mogą zgłosić na daną trasę maksymalnie tylko 2 drużyny dodatkowe drużyny będzie można zgłosić i zostaną przyjęte tylko w przypadku wolnych miejsc na trasie
W imprezie uczestniczą uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych (bez policealnych i średnich dla dorosłych), 
Na trasach dziecięcych startują uczniowie kl. II-VI szkół podstawowych.
Drużyny bez opiekuna nie będą przyjęte na Rajd
Rajd jest imprezą Turystyki kwalifikowanej i dlatego do składu drużyny należy dobrać opiekunów i uczestników z doświadczeniem turystycznym.
Ubezpieczenie w ramach powszechnego ubezpieczenia szkolnego.

VI. Współzawodnictwo rajdowe
W czasie Rajdu punktuje się:
A. Wyposażenie indywidualne i zespołowe
B. Postawę na Rajdzie
C. Program ogniskowy
D. Konkurs krajoznawczy
E. Konkurs o ochronie przyrody (trasa ochrony Przyrody)
F. Konkurs udzielania I pomocy 
G. Konkurs  drużynowe przygotowanie posiłku 
H. Konkurs „Czyste góry” – wszystkie trasy
I . Konkursy  na  trasie    dla  przedszkolaków

VII.  Regulaminy (skrócone) poszczególnych konkursów

A.   Wyposażenie indywidualne i zespołowe (łącznie z opiekunem)
1. Strój turystyczny członka drużyny (nakrycie głowy, 2 zmiany obuwia, okrycie 
    przeciwdeszczowe, sweter in.)                                                                           -  20 pkt.
2. Apteczka (1 na drużynę)                                                                                     -  8  pkt.
3. Latarka (2 na drużynę) – Nie będzie się liczyć latarka w telefonie                    - 4 pkt.
4. Busola (1 na drużynę )                                                                                        -   3 pkt.
5. Mapa turystyczna ( 2 na drużynę)  Nie będą się liczyć mapy w telefonach       - 4 pkt. 
6. Garnuszek i niezbędnik (każdy)                            -  9 pkt.
7. Plecak (każdy)                -  9 pkt.
8. Śpiwór bieliźniany wzgl. 2 prześcieradła (poszwa na kołdrę)
    i powłoczka na poduszkę (każdy)    (za wyjątkiem trasy nr. 5)                          -  9 pkt.
9. Książeczka odznak turystycznych celem dokonania wpisu:
    GOT, OTP, MOK, TP, ROK,  Przyjaciel Schronisk Młodzieżowych           - 9 pkt.
      Razem  75  pkt. 
Bardzo mile będzie widziany jednolity , estetyczny i praktyczny strój drużyny.

B. Postawa turystyczna
1. Zachowanie na trasie zgodnie z etyką turystyczną i stosowanie się do poleceń kierownika trasy (Rajd                                                                                        - 20 pkt
2. Zachowanie się w miejscu noclegu (kultura zachowania się, aktywność w organizowaniu życia towarzyskiego, drobne prace na rzecz schroniska)     – 30pkt
   
                                                                                                 Razem    30 pkt


        Program ogniskowy
Drużyna przygotowuje według swojego uznania różne części programu (piosenka, legenda, skecz, wiersz, gawęda, inscenizacja). Mogą być piosenki i teksty własne zwłaszcza okolicznościowe. Chętnie widziane będą próby wciągania pozostałych drużyn do wspólnej zabawy. Czas prezentacji nie dłuższy niż 15 minut. Oceniany będzie poziom wykonania, treść krajoznawczo-turystyczna, zaangażowanie zespołu. Nie  dotyczy  przedszkoli.
                                                                               Ocena uznaniowa jury  - do 25 pkt

D.  Konkurs krajoznawczy
Tematycznie konkurs obejmuje wiedzę nt:
a) o własnej trasie wędrówki
b) Świeradowie-Zdroju i Górach Izerskich 
Konkurs rozgrywany będzie podczas wieczornic w dn. 26IX (sobota) a drużyny reprezentują 3 –osobowe  zespoły występujące jako całość.
Punktacja:   I miejsce – 50 pkt     II – 45 pkt     III – 40 pkt     IV – 35     V – 30     VI – 25
Literatura:
Mapy turystyczne wraz z tekstem na odwrocie, przewodniki dotyczące Sudetów Zachodnich. Przydatne też bywają ekspozycje krajoznawcze w schroniskach. 

      E.  Konkurs o ochronie przyrody (tylko na trasie Nr 5)
Rozgrywany będzie podczas sobotniej wieczornicy 26IX.
Drużyny reprezentują 3 osoby ( bez uczestników konkursu krajoznawczego)
Tematyka: Zwierzęta i rośliny chronione, główne zasady ochrony przyrody, Karkonoski
                   Park Narodowy i inne parki narodowe w Polsce, z życia LOP.
Źródła:       Kalendarz (Informator) LOP 2013 i 2014 albumy i eksponaty zwierząt i roślin, 
                   folder, przewodnik i mapa Karkonoskiego Parku Narodowego.
 Punktacja w konkursie ochrony przyrody:
     I miejsce – 20 pkt     II – 15     III – 10     IV – 5      V – 3      VI – 1

      F.  Konkurs udzielania I pomocy 
        Konkurs rozgrywany będzie przez Kierowników Tras i zastępców, lub osób powołanych przez kierownictwo trasy.  na trasie wędrówki lub w miejscu noclegu 
Ma on na celu sprawdzenie jak drużyny potrafią udzielić pierwszej pomocy podczas wycieczek 
W konkursie bierze udział  3 osobowy zespół  wraz ze swoją posiadającą apteczkę. 
Konkurs składa się z dwóch części 
a) Teoretyczna – Drużyna odpowiada pytania związane z udzielaniem I pomocy 
b) Praktyczna – Drużyna udziela I pomocy poszkodowanym 
Punktacja:        I miejsce – 40 pkt         II – 35         III – 30           IV – 25         V – 20         VI – 15

G.   Konkurs przygotowanie wspólnego posiłku 
Konkurs polega na przygotowaniu przez całą drużynę wspólnego posiłku w miejscu noclegowym z materiałów posiadanych przez drużynę. Mogą być kanapki, coś do picia, mile widziany będzie ciepły posiłek (bez tak zwanych zupek chińskich ) 
Konkurs oceniany będzie przez kierownictwo trasy 
Ocena uznaniowa Jury do 30pkt.   

      H .  Konkurs „Czyste góry”
Drużyny na trasie wędrówki lub w okolicy schroniska w dniu  26IX  otrzymają worki, do których zbierają na trasie śmieci i dostarczają do wyznaczonego punktu. Oceni wyniki zespół powołany przez kierownika trasy. Konkurs będzie nagradzany i oceniany poza punktacją regulaminową.

I .  Konkursy  dla  przedszkolaków  na  trasie  Nr  9 
 1. Na  trasie  wędrówki  drużyna  odpowiada  na  pytania podane przez  kierownika  trasy  lub zastępcę  po  1 minutowej  naradzie.  Odpowiada  kapitan  zespołu,  a  liczy  się  pierwsza odpowiedź.  Pytania – w sumie  10 – punktowane  każde 0-3  punkty,  łącznie  30pkt (dotyczyć  będą  zasad uprawiania  turystyki praz  znajomości najciekawszych  zwierząt  i  roślin występujących  w  Polsce).
2. Na  mecie  Rajdu drużyny  prezentują piosenkę,  wiersz lub  inscenizację o  tematyce  Żabki Kwisi symbolu Świeradowa-Zdroju  w łącznym  czasie  nie  dłuższym  niż  5  minut. Ocena  uznaniowa  jury do  30  punktów. Ważne będzie  zaangażowanie  całego  zespołu.
Ponad to na zakończeniu rajdu odbędą indywidualne liczne gry i zabawy sportowe oceniane i nagradzane osobno za każdy konkurs 
Uwaga!  Na  trasie  Nr  9  nie  obowiązują  normy  wyposażenia ujęte  w  pkt. VI.A  ale apelujemy o  zwrócenie  uwagi  na  praktyczny  strój  dzieci a  szczególnie  wygodne  obuwie.
  VIII.   Trasy XLI   Rajdu
1. Trasa nr 1 ( 3 dniowa – łatwa ) 
Trzcińsko PKP – Góry Sokole – Schronisko „Szwajcarka” – Karpniki- Krogulec – Bukowiec (nocleg w SSM „Skalnik”) – Mrowiec – Mysłakowice – Witosza – Staniszów – Cieplice (MZK lub PKP) – Piechowice (nocleg w SSM „Plum”) – Wodospad Szklarki – Szklarska Poręba Górna (aut) – Świeradów-Zdrój 
            Start – Trzcińsko PKP  25IX. godz. 9.30-10.30 

2. Trasa nr 2  (3 dniowa górska trudna) 
Karpacz Górny PKS Wang – Świątynia Wang – Polana – Słonecznik – Schronisko  PTTK Odrodzenie (nocleg) – Śląskie Kamienie – Śnieżne Kotły – Twarożnik – Szrenica – Hala Szrenicka (nocleg) – wodsp. Kamieńczyk – Szklarska Poręba Górna (aut) – Świeradów-Zdrój    
Start – Karpacz Górny  przystanek PKS „ Wang” 25IX.  godz. 9.30-10.30  

3. Trasa nr 3 (3 dniowa – dziecięca  Łatwa) 
Siedlęcin – Stanek – Jezioro Pilchowickie  (Zapora) - Maciejowiec (nocleg SSM „Maciejówka) – Maciejowiec (aut) – Lubomierz (zwiedzanie) – Chmieleń – Rębiszów – Kamień (Nocleg w SSM „Halny”) – Kamień – Krobica – Orłowice – Świeradów-Zdrój 
Start  Siedlęcin  MZK - PKS 25IX. godz. 9.30-10.30 

4. Trasa nr 4 (3 dniowa trudna ) 
Wleń – Bystrzyca  – Bełczyna – Ostrzyca Proboszczowicka – Radomiłowice – Sobota – Dworek  – Lwówek Śl.( nocleg ośrodek Caritas) – Lwówek Śl. – Mojesz – Pławna Średnia – Płóczki  Górne – Płóczki Dolne (Jaskinie ) – Lwówek Śl. (nocleg jw.) – Lwówek Śl. (aut) – Orłowice – Zajęcznik – Świeradów-Zdrój
Start – Wleń PKP –PKS  25IX. godz. 8.00-9.00

5. Trasa nr 5  (3 dniowa Ochrony Przyrody)  
Szklarska Poręba Górna PKP – Wysoki Kamień – Izerskie Garby – Rozdroże pod cichą Równią – Schronisko Orle ( nocleg) – Hala Izerska – Chatka  Górzystów – Polana Izerska – Schronisko na Stogu Izerskim (nocleg) – Świeradów-Zdrój 
Start Szklarska Poręba Góra PKP 25IX. godz. 9.00-10.00 

6. Trasa nr 6 (3 dniowa średnio trudna) 
Mirsk – Kamień- Wolimierz – Pobiedna – Czerniawa Zdrój (nocleg) – Smrk – Łącznik – Schronisko na Stogu Izerskim – Czerniawa Zdrój (nocleg) – Zajęcznik – Świeradów-Zdrój
Start Mirsk PKS 25IX. godz. 9.30-10.30 

7. Trasa nr 7 (2 dniowa dziecięca -  średnio trudna) 
Świeradów-Zdrój – Polana Izerska – Schronisko na Stogu Izerskim – Łącznik – Czerniawa
 (Nocleg) – Zajęcznik – Świeradów-Zdrój 
Start Świeradów Zdrój PKS  26IX.   godz. 9.00-10.00 

8. Trasa nr 8   (2 dniowa - średnio trudna) 
Sobieszów  MZK „Pod Muflonem” – Zamek Chojnik – Jagniątków – Grzybowiec – Michałowice –Wodsp. Szklarski – Szklarska Poręba Dolna (nocleg SSM „Wojtek) – Zakręt Śmierci – Wysoki Kamień – Rozdroże Izerskie (aut) – Świeradów-Zdrój
Start – Sobieszów MZK „ Pod Muflonem  26IX. godz. 9.00-10.00

9. Trasa nr 9 ( dla dzieci przedszkolnych i klas I-II SP) Trasa w dniu 26IX2015 (sobota) 
Świeradów-Zdrój – Zajęcznik – Świeradów-Zdrój 
Start Świeradów Zdrój PKS 2 IX. ( Sobota)  godz. 9.00-9.30
   IX.  Prawa i  obowiązki uczestników   
  Prawa. 
Uczestniczenie w Rajdzie, branie udziału w konkursach
Noclegi w schroniskach turystycznych i młodzieżowych 
Wrzątek na kolacje i śniadanie
 Ciepłe danie turystyczne na zakończenie Rajdu
Znaczek rajdowy dla każdego uczestnika
Dyplom dla każdej grupy
Nagrody rzeczowe dla najlepszych drużyn na poszczególnych trasach oraz w konkursach
      ochrony przyrody, krajoznawczym tras dziecięcych, oraz inne w miarę możliwości  
       organizatora
Punkty do odpowiednich odznak turystycznych,-  na mecie rajdu będzie czynny referat weryfikacyjny odznak GOT, OTP, ROK, TP, TDŚL, INO gdzie będzie można zweryfikować odznakę
Puchary przechodnie dla najlepszych drużyn rajdowych 
a) Puchar Komandora Rajdu Wojciecha Króla dla najlepszej drużyny szkół Podstawowych. 
b) Puchar Honorowego Komandora pana Zdzisława Gasza dla najlepszej drużyny szkół  
     Gimnazjalnych 
c) Puchar Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój pana Rolanda Marciniaka dla najlepszej 
     drużyny szkół Ponadgimnazjalnych.
d) Puchar członka Zarządu Oddziału PTSM „Ziemi Jeleniogórskiej”  Pawła Idzika dla  
      najlepszej drużyny na trasie dziecięcej. 
        Mogą też być wręczane nagrody okazjonalne.

 Obowiązki
Przestrzeganie zasad podanych w niniejszym Regulaminie oraz stosowanie się do poleceń kierownika trasy (Rajdu)
Posiadanie odpowiedniego stroju i wyposażenia turystycznego
Uczestniczenie w Rajdzie od startu do momentu jego zakończenia oraz przejście trasy zgodnie z otrzymanym opisem (przypominamy, że kierownik trasy nie spełnia roli przewodnika)
 Godne reprezentowanie szkoły i miejscowości
X.  Zgłoszenia i inne
                  Wpisowe wynosi: a)  na trasach 2 dniowych – 32 zł od uczestnika (bez opiekuna)
                                          b)  na trasach 3 dniowych – 40 zł od uczestnika (bez opiekuna)
Uwaga: Członkowie PTSM lub PTTK  z aktualną  legitymacją płacą o 3 złote mniej . 
W ramach wpisowego uczestnicy otrzymają m.in. bezpłatne noclegi, znaczek rajdowy, ciepłe danie na zakończenie imprezy, nagrody dla najlepszej drużyny na każdej trasie, dyplomy dla każdej drużyny, bezpłatne przewozy na trasie (tam gdzie wpisano w przebieg trasy – aut.) , oraz inne niespodzianki w miarę możliwości organizatorów oraz hojności sponsorów. 
Wpisowe należy przesłać na konto (lub wpłacić osobiście) Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Jeleniej Górze  z/s w Piechowicach  
ul. Świerczewskiego  21 w nieprzekraczalnym terminie do 18 IX 2015r. – 
            nr konta PKO BP SA O/ I Jelenia Góra  Nr  47 1020 2124 0000 8502 0069 4828
Zgłoszenia należy przekazać do dnia 17.IX.2015r. pocztą na adres 
Wojciech Król     Dębowy Gaj 38    59-600 Lwówek Śl.  lub email : krol_wojtek@wp.pl  
Tel: 734 412 310 
Zgłoszenie uważa się za w pełni dokonane w chwili wpłaty wpisowego a nie zgłoszenia
Drużyny, których uczestnicy zgłoszą się bez bielizny pościelowej - zostaną ukarane punktami za wyposażenie, a także będą ponosiły koszty wypożyczenia bielizny w schronisku 
Kierownictwo Rajdu zastrzega prawo wyznaczenia drużynie innej trasy niż wskazała w zgłoszeniu.
Wpisowe podlega zwrotowi tylko w przypadku nie przyjęcia drużyny z powodu braku miejsc.
Przejazdy z miejsca zamieszkania do miejsca startu i z powrotem oraz ewentualnie przejazdy regulaminowe na trasie pokrywają uczestnicy z wyjątkiem przejazdów zaznaczonych – aut.
Wskazane jest, aby dyrekcje szkoły udzieliły drużynom pomocy finansowej z dostępnych im źródeł.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ewentualnych zmian w układzie tras oraz wyłączności interpretacji niniejszego Regulaminu.
Rajd odbędzie się bez względu na pogodę.

   XI .   Organizatorzy XLI    Rajdu

A.  Sztab  organizacyjny  XLI  Rajdu:  
                         Honorowy  Komandor  Rajdu  -   Zdzisław  Gasz (Prezes ZO PTSM)
                         Komandor Rajdu -  Wojciech Król  (ZO PTSM) 
                         Zastępcy  komandora       -   Teresa Fierkowicz   (ZO  PTSM)
                                                                - Paweł Kasprzyk  (Lubawka)
                                                                - Izabela Salawa (Świeradów Zdrój)
                                                                -  Wiesław  Polański  (Piechowice)
                                                                -  Sławomir  Sobieski  (Jelenia  Góra)
                         Sekretarz/skarbnik            -  Krystyna  Wrona (Biuro  PTSM/LOP)
                         Sekretariat  mety  Rajdu   -  Irena  Sokołowska  (ZO  PTSM)
                                                                - Joanna Chwaszcz (Świeradów Zdrój) 

Komisje:
Programowo  krajoznawcza   
                                                -  Paweł  Idzik  (Lubomierz)
                                                -  Radosław Iwaniec (Jelenia Góra) 
Weryfikacja Odznak Turystycznych na mecie rajdu możliwość weryfikacji Odznak GOT, OTP , TP, ROK, TDŚL, oraz innych odznak regionalnych             
                                                  -  Tadeusz Sławiński  (Lubań) 
                                                  -  Paweł Idzik (Lubomierz)  
                                                    
C.  Organizatorzy zakończenia  -  gospodarze
Pracownicy  Miejskiego Zespołu Szkół   w  Świeradowie-Zdroju   pod  kierunkiem  dyrektora  szkoły pani Wiesławy Stasik 

D. Dyrektorzy szkolnych  schronisk  młodzieżowych  i  innych
Halina Kowaliszyn („Maciejówka „ Maciejowiec)
Magdalena Krausiewicz – Łada („Wojtek” Szklarska Poręba, „Plum” Piechowice ) 
      Adam Żurawski  ( „Skalnik” Bukowiec)
Jan  Stąpor ("Halny" Kamień)
Państwo Piotr ,Maria,  Asia Kaczmarek (Schronisko Odrodzenie i na Hali Szrenickiej) 
Państwo Grażyna i Piotr Bielewiczowie (Schronisko na Stogu Izerskim) 
Pan Stanisław Kornafel (Stacja turystyczna „Orle”)

E.  Kierownicy tras:
                    - Mariusz Kowalczyk  (Miszkowice , przewodnik sudecki,)
                    - Marek Dąbek (Cieplice, przewodnik sudecki i przodownik TG )
                    - Radosław Iwaniec (Jelenia Góra, przodownik TG ) 
                    - Małgorzata Polańska (Piechowice, przewodnik sudecki, działacz PTSM)
                    - Henryk Sławiński  (Lubań  Honorowy przodownik TG,  Przodownik TP  działacz PTSM)
                    - Krzysztof Walusiak  (Piechowice, organizator turystyki, działacz PTSM)
                    - Paweł Idzik  (Lubomierz)  przodownik  TG, TP, działacz PTTK i PTSM)
                    - Mieczysław Józefowicz  (Lwówek Śl. Przewodnik Sudecki , Przodownik TG)
                    - Danuta Bartosiewicz ( Świeradów Zdrój, Przewodnik Sudecki) 

Zadeklarowali  współpracę  jako  zastępcy  kierowników tras:  Anna  Walusiak (Piechowice  przodownik  TG)  Mirosław  Andrzejewski  (Jelenia  Góra ,  przewodnik  sudecki) Krzysztof  Król  (Lwówek  Śl.  przodownik  TG)  Paweł Jończyk  (Jelenia Góra, przodownik  TG)  Tadeusz Sławiński (Lubań , Przodownik TG, TP)   Łukasz Karol (Niwnice, Przewodnik Sudecki)  Włodzimierz Kaczuba (Lwówek Śl.  Przewodnik Sudecki)   Krzysztof Margan (Piotrkowice, działacz turystyczny) 
Adam Pawłowicz  (Żerkowice Przodownik TG)  Grażyna Kasprzak  (Świeradów Zdrój) 


Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Wojciech Król
Komandor Rajdu

Multimedia

Do pobrania