Świeradów-Zdrój

OBCHODY 83. ROCZNICY WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ - 01.09.2022 r.

2022-09-01 17:01:10
A+ A-

Obchodów 83 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej w Świeradowie-Zdroju 1 września 2022 r. rozpoczęliśmy o godz. 12.00, od wprowadzenia pocztów sztandarowych:
- Polskiego Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznychoraz,
- Polskiego Związku Sybiraków i odśpiewania całości Hymnu Polskiego.

 

Następnie uczestnicy wysłuchali archiwalnego Komunikat Polskiego Radia, rozpoczynającego się od słów: "A więc wojna ........" i Prowadząca Teresa Fierkowicz przywitała wszystkich przybyłych gości:
- Przedstawicieli Urzędu Miasta i Rady Miasta Świeradów Zdrój, 
- wszystkie delegacje zakładów pracy, instytucji,
- młodzież i nauczycieli z naszych szkół,
- członków z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, którzy pełnia wartę przy naszym obelisku,
- mieszkańców oraz wszystkich przybyłych na dzisiejszą uroczystość gości.

 

Kolejnym punktem naszych obchodów były występy młodzieży z Miejskiego Zespołu Szkół w Świeradowie-Zdroju: Zuzi Stachurskiej i Zuzi Marek, za co serdecznie dziękujemy.

 

Następnie delegacje przybyłe na nasze uroczystości złożyły symboliczne kwiaty róż na naszym obelisku:
• Przedstawiciele Burmistrza Miasta i Rady Miasta Świeradów-Zdrój, w osobach Pań Radnych: Ewy Śliwińskiej, Urszuli Wyszomirskiej i Aleksandry Kasprzak.
• Pani Dyrektor Dorota Marek -  Miejskie Centrum Kultury Aktywności i Promocji Gminy Stacja Kultury w Świeradowie-Zdroju wraz z Przedstawicielkami Zespołu Wokalnego SYNTONIA - Paniami: Marianną Marek i Renatą Sroką,
• Pani Prezes Związku Sybiraków – Koła nr 15 w Świeradowie-Zdroju - Eugenia Kudera z wnuczkiem,
• Pani Teresa Dragunowicz Przedstawicielka Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów,
• Pani Prezes Grażyna Kasprzak - Stowarzyszenie Izerskie „Aktywni Razem”,
• Młodzież Miejskiego Zespołu Szkół w Świeradowie-Zdroju,
• Radna Rady Powiatu Lubańskiego Pani Iwona Wojsa,
• Przedstawiciele Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

 

Korzystając z okazji chcielibyśmy podziękować wszystkim tym, którzy wspomogli nas przy organizacji dzisiejszych obchodów:
- Pani Dyrektor Renacie Simińskiej, nauczycielkom: Teresie Fierkowicz, Izabeli Salawie i Ewie Mazur oraz Panu Rafałowi Matelskiemu,
- dzieciom i młodzieży z Miejskiego Zespołu Szkół w Świeradowie-Zdroju za to, że zawsze możemy na Was liczyć w kwestii obsady pocztów naszych sztandarów, za Waszą obecność, za piękne śpiewanie Hymnu naszego kraju, za wiersze, piosenki i Waszą wrażliwość, dziękujemy także Waszym rodzicom,

- dziękujemy dzieciom z klas Ia, Ib i IIIa ich wychowawcom i rodzicom za udział w uroczystości, dla pierwszaków, to pierwszy dzień w szkole i od razu piękna patriotyczna postawa, dziękujemy
- dziękujemy Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej za wartę przy naszym obelisku i Waszą patriotyczną postawę, dziękujemy także opiekunce MDP Pani Ali Bigus, że zawsze możemy na Was liczyć,
- dziękujemy wszystkim mieszkańcom, gościom, delegacjom, stowarzyszeniom za Wasz udział w naszych uroczystościach,
- dziękujemy pracownikom Urzędu Miasta za przygotowanie obelisku,
- dziękujemy także Pani Teresie Fierkowicz za poprowadzenie naszej uroczystości oraz Panu Tomaszowi Chmielowcowi za okazaną pomoc.

 

Organizator dzisiejszych uroczystości: Miejskie Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy „Stacja Kultury” w Świeradowie-Zdroju.

Multimedia