Świeradów-Zdrój

Kolej do Świeradowa-Zdroju

2008-09-22 15:32:19
A+ A-

Kolej do Świeradowa-Zdroju

 • linia - 10,8 km
 • różnica poziomów: 206 m
 • łuki torowiska od 300 do 800 m, szerokość nie przekraczała 4,2 m
 • wykorzystano stalowe szyny o długości 12 m z profilem typu IIa
 • średnie nachylenie toru: 19 promili

 

Kalendarium
 • 1897 r. - Kameralny Urząd Schaffgotschów podejmuje starania budwy linii wąskotorowej (600 mm) z Mirska do Świeradowa Zdroju.

 • 1899 r. - wygasła licencja na budowę linii wąskotorowej z Mirska do Świeradowa-Zdroju. Kameralny Urząd Dominium Schaffgotsch, z braku środków finansowych które pochłonęła po pożarze odbudowa uzdrowiska Świeradów, nie mógł rozpocząć inwestycji.

 • 1901 r. - wniosek o pozwolenie na budowę linii złożyła spółka Allgemeinen Deutschs Kleinbahngeselschaft A.G. z Berlina, jednakże po jego otrzymaniu nie przystąpiła do budowy.

 • 1903 r. o budowę linii zaczęła starania firma Hutter, Walter & Co z Hamburga, i na zezwoleniu poprzestaje.

 • 23 kwietnia 1903 r. - Prezydent Prowincji Śląskiej oświadczył, przez następnych kilka lat nie zaplanowano na terenie Gór Izerskich budowy linii kolejowej.

 • 2 październik 1905 r. - spółka Eisenbahn Geselschaft Becker & Co z Berlina złożyła wniosek o przeprowadzenie wstępnych prac związanych z wybudowaniem linii. Po otrzymaniu decyzji szybko przystąpiono do prac w terenie, jednakże silny mróz zmusił robotników do ich zaprzestania.

 • marzec 1906 r. - rozpoczęto prace projektowe związane z naniesieniem linii kolejowej na mapę.

 • 24 września 1906 r. - Przewodniczący Wydziału Powiatowego we Lwówku Śląskim zwraca się z prośbą o budowę kolei z Mirska do Świeradowa, do Landeshauptmana Śląska we Wrocławiu. Otrzymuje negatywną odpowiedź.

 • 1907 r. - ukończono zbieranie dokumentacji związanej z budową kolei, opracowano kosztorys budowy i jej przewidywaną rentowność. Koszt budowy oszacowano na 1.300.000 marek. W związku z ogromnymi kosztami budowy, Wydział Powiatowy zabiegał o uzyskanie pożyczki w wysokości 3.000.000 Mk na samodzielną budowę. Mimo ogromnych wysiłków w tej sprawie, pożyczki nie udało się załatwić. Pozostała do rozpatrzenia kwestia wspólników do realizacji tego przedsięwzięcia.

 • 1907 r. - zakupiono 5 lokomotyw typu T 33 firmy Vulkan

 • 4 września 1907 r. na posiedzeniu Wydziału Prowincji Śląskiej zapadła decyzja o przyznaniu Provinzial-Hilfskasse pomocy w formie pożyczki w wysokości 342 000 marek. Pieniądze wypłacono w 5 ratach.

 • 1 lutego 1908 r. powołano do życia spółkę "Friedeberg-Flinsberger Klein-Aktiengeselschaft", która po zmianie torów z wąskotorowych na normalne, zmieniła nazwę na Kolej Izerska SA z siedzibą w Świeradowie Zdroju, a dokładnie w hotelu Rübezahl (dziś Hotel Kryształ).

 • 5 lutego 1908 r. - Prezydent Rejencji Legnickiej udzielił spółce właściwego zezwolenia na budowę i eksploatację kolei dla przewozu osób i towarów przy pomocy trakcji parowej.

 • marzec 1908 r. - rozpoczęto prace w terenie.

 • 1 października 1909 r. - zakończono pierwszy etap budowy do Świeradowa-Zdroju - wykonane prace to: wykucie półek skalnych na zboczach Grzbietu Kamienickiego, most nad Kwisą.

 • 31 października 1909 r. rozpoczęto eksploatację odcinka z Mirska do Świeradowa Zdroju.

 • 29 lipca 1910 r. - ukończono odcinek do Nadleśnictwa.

 • 1910 r. - kolej przewiozła 121.966 pasażerów oraz 26.977 ton towarów.

 • 1928 r. - przewieziono maksymalną liczbę 167.000 pasażerów.

 • 31 października 1934 r. - uroczyste obchody 25 rocznicy powstania linii kolejowej z Mirska do Świeradowa-Zdroju .

 • 11 luty 1996 r. godz. 17.00 - uroczyście odprawiono ostatni pociąg ze Świeradowa-Zdroju do Mirska.

Multimedia