Świeradów-Zdrój

Natura

(2)

Cietrzew

2014-06-28 11:22:34
Cietrzew  ( Tetrao tetrix )  jest jednym z najbardziej zagrożonych wyginięciem ptaków w Polsce. Jego całkowita liczebność w kraju jest szacowana obecnie na 2 000 - 2 500 ptaków, z czego ponad 50%, występuje w północno - wschodniej...

Pomniki przyrody

2014-06-28 11:21:41
W mieście znajduje się 6 drzew objętych ochroną w randze pomnika przyrody: 1. Buk pospolity  ( Fagus sylvatica  L.) - położony przy ul. Sienkiewicza, naprzeciwko posesji nr 6. Wiek – 150 lat, pierśnica 460 cm. Numer rejestru:...