Pomniki przyrody

2014-06-28 11:21:41
A+ A-

W mieście znajduje się 6 drzew objętych ochroną w randze pomnika przyrody:

1. Buk pospolity (Fagus sylvatica L.) - położony przy ul. Sienkiewicza, naprzeciwko posesji nr 6. Wiek – 150 lat, pierśnica 460 cm. Numer rejestru: 444.

2. Dąb szypułkowy (Quercus robur L.- położony przy ul. Bocznej 4, przy myjni – zrośnięty z bukiem pospolitym. Wiek 120-150 lat, pierśnica 383 cm. Numer rejestru: 445.

3. Buk pospolity (Fagus sylvatica L.) - przy ul. Bocznej 4, przy myjni – zrośnięty z dębem szypułkowym. Wiek 120 – 150 lat, pierśnica 590 cm. Numer rejestru: 446.

4. Klon Jawor (Acer pseudoplatanus L.- położona w Czerniawie-Zdroju, przy ul. Sanatoryjnej 54, 2m od części narożnej budynku. Wiek 150 lat, pierśnica 437 cm. Numer rejestru: 450.

5. Lipa drobnolistna (Tilia cordata T Mill.) - znajdujący się w Czerniawie-Zdroju przy ul.  Górzystej, wiek 100 lat. Pierśnica 435 cm. Numer rejestru 452.

6. Klon jawor  (Acer pseudoplatanum L.) - znajdujący się w Czerniawie-Zdroju przy ul. Sanatoryjnej, naprzeciw budynku nr 45, wiek 100 lat. Pierśnica 424 cm. Numer rejestru 453.

 

Stan faktyczny na dzień 15.03.2019 r. (wczesna wiosna)

Multimedia