Centrum Edukacji Ekologicznej

(6)

Multimedialny ul

2015-03-26 13:41:59
Ul wyposażony w system mikrokamer i mikrofon umożliwiający całodobową obserwację pszczół.

Teleskopy

2015-03-26 13:39:49
  W obiekcie znajdują się dwa teleskopy, którw wykorzystywane są do nocnych obserwacji tylko w wyznaczonych terminach, kiedy obiekt odwiedzają osoby związane z astronomią.

Sala multimedialna

2015-03-26 13:39:14
Sala multimedialna przygotowana na 60 osób, w której znajduje się duży ekran, trzy projektory, a także „Gwieździste niebo” - podwieszany sufit wypełniony końcówkami światłowodów, które tworzą fragment nieba widocznego latem nad Pogórzem...

Działania Centrum

2015-03-23 13:59:49
Podjęte działania mają na celu realizację polityki ekologicznej regionu poprzez efektywną i aktywną edukację ekologiczną, będącą elementem zachowania potencjału środowiskowego regionu, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów chronionych....

Zadania Centrum

2015-03-23 13:55:28
Odwiedzając Centrum Edukacji Ekologicznej NATURA 2000 „ Izerska Łąka” w Świeradowie-Zdroju poznasz: Faunę i florę łąk Gór i Pogórza Izerskiego, które stanowią jeden z 3 obszarów NATURY 2000, funkcjonujących na terenie Gminy Miejskiej...

Opis projektu

2015-03-23 13:51:48
BUDOWA CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ NATURA 2000 „ IZERSKA ŁĄKA”  w ŚWIERADOWIE-ZDROJU Przedsięwzięcie powstało przy współudziale środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego   w ramach Regionalnego Programu...