KONTAKT


Centrum Edukacji Ekologicznej NATURA 2000 „ Izerska Łąka” w Świeradowie-Zdroju 
ul. Rolnicza 7
59-850  Świeradów-Zdrój

Osoba do kontaktu: Monika Chwaszcz
e-mail: izerskalaka@swieradowzdroj.pl
tel. +48 75 617 14 42.