Projekty

(21)

Przebudowa ulicy Zdrojowej w celu poprawy funkcji uzdrowiskowej miasta Świeradów-Zdrój 2014

2017-03-17 13:12:19
PRZEBUDOWA ULICY ZDROJOWEJ W CELU POPRAWY FUNKCJI UZDROWISKOWEJ MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 6 -...

Budowa nowej siedziby Biblioteki Miejskiej 2014

2017-03-17 13:03:19
Gmina Miejska Świeradów-Zdrój we wrześniu 2013 r., w porozumieniu z Miejską Biblioteką Publiczną złożyła, za pośrednictwem Instytutu Książki w Krakowie, wniosek o dofinansowanie budowy nowej siedziby biblioteki w ramach Programu...

Budowa oczyszczalni ścieków dla osiedla Czerniawa w Świeradowie-Zdroju wraz z budową sieci kanalizacyjnej 2014-2015

2017-03-17 12:39:28
Przedsięwzięcie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich pn.: Budowa oczyszczalni ścieków dla osiedla Czerniawa w Świeradowie-Zdroju...

Modernizacja placów zabaw - 2014 rok

2014-05-16 10:17:49
Gmina Miejska Świeradów-Zdrój informuje, iż dnia 28.03.2014 r. podpisała umowę z firmą SATERNUS SERVICE Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Chorzowie na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja...

Izerska Łąka - 2014 rok

2014-04-30 10:32:14
Na początku sierpnia 2013 r. została podpisana przez Burmistrza Rolanda Marciniaka umowa z Województwem Dolnośląskim na dofinansowanie projektu pn: „Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej NATURA 2000 „Izerska Łąka” w Świeradowie-Zdroju” . To...

Kolej Gór Izerskich - od 2013 roku

2014-09-29 14:19:56
Kolej Gór Izerskich – Jindrichovice, Pobiedna, Mirsk, Świeradów-Zdrój oraz Mirsk – Gryfów POMYSŁODAWCA PROJEKTU - ARTUR KOTLAREK PREZENTACJA >>> Cel projektu: Rozwój turystyki na terenie Pogórza Izerskiego poprzez...

Izerskie smaki i smaczki - 2013 rok

2014-07-02 12:01:35
W sierpniu 2013 roku zakończyła się realizacja projektu pn. "Izerskie smaki i smaczki - ścieżka edukacyjna po kulinarnych i turystycznych atrakcjach Gór Izerskich", na realizację którego Gmina Miejska Świeradów-Zdrój otrzymała dofinansowanie w...

Rowerowy Raj - 2013 rok

2012-06-14 15:33:08
Termin zakończenia projektu - wrzesień 2013 r.

Indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkół podstawowych 2012-2013

2013-04-10 11:20:44
Gmina Miejska Świeradów-Zdrój realizuje projekt Indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkół podstawowych pt.„Szkoła Przyjazna dla Każdego ucznia- uczę się, poznaję doświadczam” Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu...

Czesko-Polski singltrek pod Smrkem w Górach Izerskich 2010 - 2012

2010-02-23 13:24:41
Polsko-czeski projekt „Singltrek” - są to naturalne ścieżki rowerowe, nowo budowane, o maksymalnym nachyleniu 5 proc., szerokości do 0,8 m, które zlokalizowane będą w Świeradowie przy gondoli, w masywie Zajęcznika i wokół Czerniawskiej Kopy....