Projekty

(23)

Indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkół podstawowych 2012-2013

2013-04-10 11:20:44
Gmina Miejska Świeradów-Zdrój realizuje projekt Indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkół podstawowych pt.„Szkoła Przyjazna dla Każdego ucznia- uczę się, poznaję doświadczam” Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu...

Czesko-Polski singltrek pod Smrkem w Górach Izerskich 2010 - 2012

2010-02-23 13:24:41
Polsko-czeski projekt „Singltrek” - są to naturalne ścieżki rowerowe, nowo budowane, o maksymalnym nachyleniu 5 proc., szerokości do 0,8 m, które zlokalizowane będą w Świeradowie przy gondoli, w masywie Zajęcznika i wokół Czerniawskiej Kopy....

Zobaczyć Krajobraz - Dotknąć Przeszłość - 2010-2012

2010-02-23 13:14:45
Zobaczyć Krajobraz - Dotknąć Przeszłość - wykorzystanie potencjału i dziedzictwa przeszłości na terenie Subregionu Karkonosze i Góry Izerskie.  Beneficjentem tego projektu, opiewającego na 7 mln zł, pod nazwą „Zobaczyć krajobraz –...

Śladem Izerskich Tajemnic - 2011 rok

2012-02-20 10:07:36
22 marca 2011 r. do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Izerskie” w Uboczu, na realizację projektu pn. pn. „Śladem Izerskich Tajemnic”, został złożony wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych...

Minigolf i plac zabaw w Świeradowie- Zdroju 2011

2011-01-10 09:32:38
W ramach przedmiotowej operacji planuje się budowę pola do gry w minigolfa, które to zostanie zlokalizowane przy skrzyżowaniu ulic Zakopiańskiej oraz Krótkiej. Inwestycja swoim zakresem obejmować będzie budowę 18 pól do gry, które to zostaną...

Skatepark oraz modernizacja stadionu miejskiego - 2010

2010-02-23 13:32:12
  "Budowa skateparku oraz modernizacja Stadionu Miejskiego w Świeradowie-Zdroju celem podniesienia atrakcyjności turystycznej Gór i Pogórza Izerskiego"   Projekt wykonała profesjonalna firma Techramps . Wymiary placu...

Rewitalizacja kompleksu parków uzdrowiskowych - 2010-2011

2010-02-23 13:22:18
26 października 2009 r. podpisana została umowa na unijne dofinansowanie zadania pod nazwą „Rewitalizacja parków uzdrowiskowych”, o wartości 6 mln zł, a dofinansowana przez Unię Europejską kwotą 4 mln zł. Zadanie obejmie przebudowę...

Poprawa infrastruktury drogowej - 2009-2011

2010-02-23 13:39:55
Poprawa infrastruktury drogowej mającej na celu ułatwienie dostępności do infrastruktury turystycznej w Świeradowie-Zdroju Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach...

Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko – Orlik 2012 - 2008 rok

2014-11-13 12:58:00
„Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko –  Orlik 2012 w  Ś wieradowie-Zdroju” •   wartość   –   1.566.000,00 zł •   dotacja   –  666.000,00...

Parki i place zabaw w Czerniawie 2009-2010

2010-02-26 10:35:05
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Całkowita wartość Projektu wynosi 685.000 zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju...