Projekty

(27)

Izerska Łąka - 2014 rok

2014-04-30 10:32:14
Na początku sierpnia 2013 r. została podpisana przez Burmistrza Rolanda Marciniaka umowa z Województwem Dolnośląskim na dofinansowanie projektu pn: „Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej NATURA 2000 „Izerska Łąka” w Świeradowie-Zdroju” . To...

Kolej Gór Izerskich - od 2013 roku

2014-09-29 14:19:56
Kolej Gór Izerskich – Jindrichovice, Pobiedna, Mirsk, Świeradów-Zdrój oraz Mirsk – Gryfów POMYSŁODAWCA PROJEKTU - ARTUR KOTLAREK PREZENTACJA >>> Cel projektu: Rozwój turystyki na terenie Pogórza Izerskiego poprzez...

Izerskie smaki i smaczki - 2013 rok

2014-07-02 12:01:35
W sierpniu 2013 roku zakończyła się realizacja projektu pn. "Izerskie smaki i smaczki - ścieżka edukacyjna po kulinarnych i turystycznych atrakcjach Gór Izerskich", na realizację którego Gmina Miejska Świeradów-Zdrój otrzymała dofinansowanie w...

Rowerowy Raj - 2013 rok

2012-06-14 15:33:08
Termin zakończenia projektu - wrzesień 2013 r.

Indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkół podstawowych 2012-2013

2013-04-10 11:20:44
Gmina Miejska Świeradów-Zdrój realizuje projekt Indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkół podstawowych pt.„Szkoła Przyjazna dla Każdego ucznia- uczę się, poznaję doświadczam” Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu...

Czesko-Polski singltrek pod Smrkem w Górach Izerskich 2010 - 2012

2010-02-23 13:24:41
Polsko-czeski projekt „Singltrek” - są to naturalne ścieżki rowerowe, nowo budowane, o maksymalnym nachyleniu 5 proc., szerokości do 0,8 m, które zlokalizowane będą w Świeradowie przy gondoli, w masywie Zajęcznika i wokół Czerniawskiej Kopy....

Zobaczyć Krajobraz - Dotknąć Przeszłość - 2010-2012

2010-02-23 13:14:45
Zobaczyć Krajobraz - Dotknąć Przeszłość - wykorzystanie potencjału i dziedzictwa przeszłości na terenie Subregionu Karkonosze i Góry Izerskie.  Beneficjentem tego projektu, opiewającego na 7 mln zł, pod nazwą „Zobaczyć krajobraz –...

Śladem Izerskich Tajemnic - 2011 rok

2012-02-20 10:07:36
22 marca 2011 r. do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Izerskie” w Uboczu, na realizację projektu pn. pn. „Śladem Izerskich Tajemnic”, został złożony wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych...

Minigolf i plac zabaw w Świeradowie- Zdroju 2011

2011-01-10 09:32:38
W ramach przedmiotowej operacji planuje się budowę pola do gry w minigolfa, które to zostanie zlokalizowane przy skrzyżowaniu ulic Zakopiańskiej oraz Krótkiej. Inwestycja swoim zakresem obejmować będzie budowę 18 pól do gry, które to zostaną...

Skatepark oraz modernizacja stadionu miejskiego - 2010

2010-02-23 13:32:12
  "Budowa skateparku oraz modernizacja Stadionu Miejskiego w Świeradowie-Zdroju celem podniesienia atrakcyjności turystycznej Gór i Pogórza Izerskiego"   Projekt wykonała profesjonalna firma Techramps . Wymiary placu...