Świeradów-Zdrój

Sesja Rady Miasta - Zaprzysiężenie Burmistrza

2010-12-13 11:18:30
A+ A-

Rada Miasta Świeradów-Zdrój uprzejmie informuje mieszkańców miasta, że w dniu 14 grudnia 2010 (wtorek) odbędzie się sesja Rady Miasta Świeradów- Zdrój o godzinie 13/00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Świeradów-Zdrój przy ul. 11 Listopad 35 w Świeradowie-Zdroju.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przedstawienie porządku obrad.
  4. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego Burmistrza.
  5. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Panu Rolandowi Marciniakowi - Burmistrzowi Miasta Świeradów-Zdrój,
2) w sprawie: ustalenia wysokości diet Przewodniczącemu i Radnym Rady Miasta Świeradów-Zdrój,
3) w sprawie: utworzenia wydzielonego rachunku dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty,
4) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2010,
5) w sprawie: sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
6) w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

  1. Informacje i komunikaty Przewodniczącego.
  2. Sprawy różne.
  3. Zamknięcie sesji.

Multimedia