Jak wygląda kwarantanna osób wracających z zagranicy?

2020-04-13 21:26:24
A+ A-

Od 27.03.2020 r., od. godz. 0.00 osoby wracające z pracy za granicą, po znalezieniu się na terenie Polski zostaną objęte obowiązkową 14-dniową kwarantanną. 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 24.03.2020 r.   (§ 2 p.2) osoba pracująca za granicą, może na swój wniosek otrzymać od Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PSSE w Lubaniu) zaświadczenie o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny – co będzie traktowane tak jak zwolnienie od lekarza. 

Więcej informacji o nowych zasadach przekraczania granic znajduje się na stronie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego