ŁUŻYCKIE CENTRUM MEDYCZNE W LUBANIU INFORMUJE

2020-04-13 20:14:21
A+ A-

Celem minimalizacji ryzyka transmisji infekcji COViD-19, Zarząd NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Sp. z o.o. wprowadza ograniczenie, do niezbędnego minimum w zakresie udzielania świadczeń wykonywanych planowo lub zgodnie z przyjętym planem postępowania leczniczego w poradniach specjalistycznych. !! ? Oznacza to, że od dnia 01 kwietnia 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r. zostają odwołane wszystkie wizyty pacjentów, w tym wizyty planowe pilne. Na bieżąco będą przyjmowani pacjenci w trybie nagłym. !! ? Pacjenci, którzy np. wymagają zaopatrzenia w leki poprzez wystawienie recept proszeni są o kontakt z Rejestracją nr tel. 75 721 39 40 ? lub z personelem medycznym poszczególnych poradni specjalistycznych tel. 75 721 39 20 ? (dotyczy to wyłącznie pacjentów kontynuujących leczenie). !! ? Wprowadza się wizyty na odległość, z których mogą skorzystać pacjenci kontynuujący opiekę w konkretnej poradni specjalistycznej, zgodnie z ustalonym planem leczenia i stanem klinicznym. W celu uzyskania teleporady pacjenci proszeni są o kontakt z Rejestracją nr tel. 75 721 39 40 lub z ☎ personelem medycznym poszczególnych poradni specjalistycznych tel. 75 721 39 20 . Dzięki ☎ zdalnemu kontaktowi pacjenta z lekarzem, znacznie ograniczymy możliwość rozprzestrzeniania się koronawirusa. Teleporada zwiększy bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu medycznego, a jednocześnie będzie traktowana na równi z wizytą w gabinecie lekarskim.!! ? Pacjenci, których wizyty z okresu od dnia 01 kwietnia 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r. zostały odwołane, proszeni są o kontakt z Rejestracją po dniu 05 maja 2020 r. celem ustalenia nowego terminu wizyty tel. 75 721 39 40. Nasza prośba o kontakt pacjenta z Rejestracją wynika z dużej ☎ ilość odwołanych wizyt. ? Rejestracja do Poradni specjalistycznych odbywać się będzie na zasadzie wyznaczenia wstępnego terminu wizyty, który zostanie podany z dokładnością co do daty po ustaniu stanu epidemiologicznego. Szacujemy, że dokładne terminy wizyt będzie można wyznaczać po dniu 05 maja 2020 r. Z uwagi na ogromną liczbę pacjentów uprzejmie prosimy pacjentów o kontakt z Rejestracją celem ustalenia dokładnego terminu wizyty tel. 75 721 39 40 ☎ ? Dodatkowo został uruchomiony drugi numer telefonu do kontaktu z Rejestracją nr tel. 75 721 ☎ 07 88 ? W celu Rejestracji na badania RTG ze skierowaniem od lekarza POZ, rejestracja wyłącznie telefoniczna pod nr 75 721 39 20 wew. 178. !! ? Niniejszy komunikat jest jednoznaczny z poinformowaniem pacjentów o czasowo odwołanych wizytach.

Multimedia