Świeradów-Zdrój

Kurs pamiątkarza

2009-08-12 12:17:51
A+ A-

rozpoczęcie wrzesień 2009 więcej informacji:
  • Wsparcie procesów adaptacyjnychna terenach wiejskich w powiatach lwóweckim, lubańskim.

Projekt współfi nansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany przez Dolnośląską Organizację Turystyczną

– wziąć udział w spotkaniu informacyjnym na którym będą przedstawione szczegóły projektu

– wziąć obowiązkowy udział w spotkaniu kwalifi kacyjnym z ekspertem i wypełnić formalności wymagane warunkami projektu

Bezpłatny kurs w zawodzie Pamiątkarza w powiatach: lwóweckim, lubańskim
  • Jak długo:
  1. Dziedzictwo kultury wsi, Tradycje sztuki ludowej,
  2. Techniki produkcji pamiątek, Artystyczne techniki dekorowania przedmiotów,
  3. Wyroby rękodzielnicze z gliny, Wyroby artystyczne i użytkowe z różnych materiałów, Malowanie na jedwabiu, Krawiectwo artystyczne, Trening psychologiczny, Podstawy marketingu, Zastosowanie komputerów i Internetu w pracy, Praktyka prowadzenia pozarolniczej działalności w sektorze usług turystycznych, Wiedza o rynku turystycznym, Pierwsza pomoc (razem: 256 godz.)
  4. Indywidualne szkolenia w zakładach rzemieślniczych (80 godz.) gdzie wspólnie z artystą uczestnicy będą wykonywali prace konkursowe, oraz nabywali doświadczenia w wybranej dziedzinie pamiątkarstwa
  5. Znani Artyści – wytwórcy posiadający szeroką wiedzę i doświadczenie, prowadzący własne warsztaty/pracownie m.in.: Dariusz Miliński, Robert Zawadzki,
  6. Urszula Surowiec, Joanna Polańska, Czesław Matyjewicz

Planowany początek szkoleń /warsztatów – wrzesień 2009, zakończenie – kwiecień 2010

– bezpłatne uzyskanie wiedzy i umiejętności twórczych w sferze produkcji pamiątek w ramach 336 godz. szkoleń

– 80 godz. indywidualnego szkolenia w wybranej specjalizacji

– wykonanie pod opieką artysty własnej pracy – dzieła

– udział w wystawie prac indywidualnych i konferencji z branżą turystyczną we Wrocławiu

– nabycie wiedzy z zakresu zakładania i prowadzenia własnej działalności pamiątkarskiej

– przewaga praktyki nad teorią

– bezpłatny dostęp do narzędzi i materiałów potrzebnych do pracy twórczej

– certyfi kat potwierdzający zdobycie umiejętności i wiedzy potrzebnej do wykonywania zawodu Pamiątkarza

Szkolenia i ćwiczenia warsztatowe w grupach odbędą się: na terenie powiatu lwóweckiego, a szkolenia indywidualne w warsztatach artystycznych wybranych w trakcie kursu przez uczestników, wg specjalizacji.

  • Co w programie:
Kto poprowadzi zajęcia:
Gdzie:
Korzyści:
Spotkania informacyjne:
Spotkania kwalifi kacyjne:
więcej informacji: www.pamiatkarz.net

e-mail: pamiatkarz@pamiatkarz.net, tel. 071 348 14 26, fax 071 348 13 35

  • Jak się zapisać:

Lwówek Śląski – w sali konferencyjnej

Urzędu Gminy i Miasta, ul. Wojska Polskiego 25A

Pławna Dolna

Kto może wziąć udział: Osoby dorosłe,

rolnicy i ich domownicy ubezpieczeni w KRUS,

zameldowani w powiatach lwóweckim, lubańskim

zamierzający rozpocząć pracę w zawodzie Pamiątkarza

10.08. godz. 900 l 11.08. godz. 1500 l 17.08. godz. 1200 l 18.08. godz. 1800

25.08. godz. 900 l 28.08. godz. 900

Multimedia