Świeradów-Zdrój

NABÓR DO SŁUŻBY W STRAŻY GRANICZNEJ

2019-08-09 12:18:58
A+ A-

Duma i satysfakcja ze służby Ojczyźnie. Trwa nabór do służby w Straży Granicznej

Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim wznowił możliwość składania podań przez kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby przygotowawczej w Straży Granicznej. Służba w straży granicznej cieszy się dużym zainteresowaniem, zapewnia stabilne zatrudnienie, różnorodny zespół, szeroką specyfikę zadań, rozwój zawodowy oraz dumę i satysfakcję ze służby Ojczyźnie.

Osoba, która pragnie wstąpić w szeregi funkcjonariuszy straży granicznej musi być obywatelem polskim, nie może być karana, mieć co najmniej średnie wykształcenie. Ważne, aby była gotowa podporządkować się szczególnej dyscyplinie i posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby.

Po pozytywnie zakończonej procedurze kwalifikacyjnej (m.in. rozmowa kwalifikacyjna , testy psychologiczne, badanie wariografem, testy z wiedzy ogólnej i sprawności fizycznej) nowy szeregowy w jednym z ośrodków szkolenia straży granicznej odbywa szkolenie podstawowe i szkolenie podoficerskie. N owi funkcjonariusze po ukończeniu szkolenia mogą liczyć na wynagrodzenie 3200 zł netto. W 2020 roku planowana jest podwyżka w wysokości 500 zł brutto. Niewątpliwym atutem dla funkcjonariusza jest nabycie praw emerytalnych p o 25 latach służby.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się na stronie internetowej Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej www.nadodrzanski.strazgraniczna.pl , a także w Placówce SG w Zgorzelcu pod numerem tel. 75 77 97 261.


Multimedia