Świeradów-Zdrój

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ

2019-08-08 14:15:57
A+ A-

Świeradów-Zdrój 08.08.2019

 

 

Obwieszczenie

Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój
 
Działając zgodnie z art. 7 pkt 10 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1496), informuję, że w dniu 08 sierpnia 2019 roku zamieszczono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Świeradów-Zdrój w dziale Ogłoszenia:

 

http://bip.umswieradowzdroj.nv.pl/m,716,ogloszenia.html

 

wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych w ilości większej niż 10 wraz z niezbędna infrastrukturą towarzyszącą i częściami budynków o funkcji handlowej lub usługowej przy ul. Nadbrzeżnej w Świeradowie-Zdroju (działki nr 3/6 am. 16, Obr. 6 i 27, am. 15, Obr 6.
 

Z wnioskiem można także zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Świeradów-Zdrój ul. 11 Listopada 35, Świeradów-Zdrój, pokój nr 24c II p.

Każdy zainteresowany może wnosić uwagi do wniosku. 
Uwagi do wniosku, można wnosić w terminie 21 dni od dnia zamieszczenia wniosku na stronie podmiotowej BIP Gminy t.j. od 8 sierpnia 2019 roku do 30 sierpnia 2019 roku, w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Świeradów-Zdrój, ul. 11 Listopada 35, 59 – 850 Świeradów-Zdrój lub elektronicznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r, poz. 1219 ze zm.) na adres e-mail: um@swieradowzdroj.pl

 

Uwagi do wniosku powinny zawierać: treść uwagi, imię i nazwisko / nazwę / firmę i adres wnioskodawcy.

 

Multimedia