Świeradów-Zdrój

SESJA RADY MIASTA 25.07.2019

2019-06-07 11:45:45
A+ A-

Rada Miasta Świeradów-Zdrój uprzejmie informuje mieszkańców miasta, że w dniu 25 lipca 2019 roku (czwartek) odbędzie się sesja Rady Miasta Świeradów-Zdrój o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Świeradów-Zdrój przy ul. 11 Listopada 35.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta z dnia: 27.06.2019 r.

5. Informacja Burmistrza o działaniach Burmistrza między sesjami.

6. Informacja Burmistrza Miasta z realizacji uchwał za I półrocze 2019 roku.

7. Omówienie spraw związanych z funkcjonowaniem osiedla Czerniawa-Zdrój.

8. Realizacja obowiązku gminy w zakresie Pomocy Społecznej ze szczególnym uwzględnieniem działań polegających na doposażeniu rodzin ubogich przed rozpoczęciem roku szkolnego.

9. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie: zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.

b) w sprawie: zmiany uchwały NR XL/193/2013 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 27 luty 2013 r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty oraz określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój,

c) w sprawie: zmiany uchwały nr LXV/323/2018 z dnia 26 września 2018 r. o utworzeniu instytucji kultury pod nazwą: Miejskie Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy „Stacja Kultury” i nadania jej statutu,

d) w sprawie nadania nazwy parkowi na terenie Świeradowa -Zdroju.

10. Sprawy różne.

11. Zamknięcie sesji.

 

Sesje Rady Miasta Świeradów-Zdrój są transmitowane na żywo, przy użyciu wizji i fonii oraz rejestrowane i udostępniane na oficjalnym kanale YouTube, Facebook miasta Świeradów-Zdrój.

Multimedia

Do pobrania