Świeradów-Zdrój

K o m u n i k a t

2009-05-19 10:45:21
A+ A-

dotyczący zaświadczeń o prawie do głosowania , dopisywania się wyborców do spisu wyborców oraz dopisywania się wyborców niepełnosprawnych do wybranego obwodu głosowania


Urząd Miasta Świeradów-Zdrój uprzejmie informuje , że w Referacie USC i Spraw Obywatelskich ul. Piłsudskiego nr 15, pokój nr 11 ( II piętro)

  • pobrać zaświadczenie o prawie głosowania – do dnia 05 czerwca 2009 r.

  • złożyć pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców- do dnia 28 maja 2009 r.

  • złożyć pisemny wniosek o dopisanie wyborcy niepełnosprawnego do wybranego obwodu głosowania - do dnia 28 maja 2009 r.

Zaświadczenie o prawie do głosowania wydaje się na żądanie wyborcy zmieniającego miejsce pobytu przed dniem pobytu głosowania. Wyborca odbiera zaświadczenie osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę, jeżeli w upoważnieniu wskazano numer ewidencyjny PESEL wyborcy.

Do spisu wyborców mogą dopisać się wyborcy przebywający czasowo w Świeradowie-Zdroju w okresie obejmującym dzień głosowania oraz wyborcy nigdzie nie zamieszkujący, ale przebywający w Świeradowie-Zdroju .

Wyborcy niepełnosprawni zamieszkali na stałe w Świeradowie-Zdroju mogą dopisać się do wybranego przez siebie obwodu głosowania, w którym znajduje się lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych .

Wyborców przyjmujemy od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30, z tym, że w dniu 5 czerwca 2009 r. zaświadczenia o prawie do głosowania wydawane będą do godz. 14.00

Udostępnienie spisu wyborców

Na pisemny wniosek zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 23.01.2004 r. Ordynacja Wyborcza do Parlamentu Europejskiego spis wyborców jest udostępniany do wglądu w Urzędzie Miasta w terminie

od dnia 25 maja 2009 r. do dnia 29 maja 2009 r. w godzinach pracy Urzędu.

Multimedia