OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA

2009-04-08 08:37:41
A+ A-

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeradowie-Zdroju wdraża projekt pn. OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA

 

Projekt systemowy w zakresie rozwoju i upowszechniania aktywnej integracji społecznej na lata 2007-2013 realizowany w ramach PO KL Priorytet VII Działanie 7.1.1

termin: styczeń - grudzień 2009

Do kogo adresowany jest projekt?

Grupą docelową są osoby korzystające z pomocy społecznej (i ich otoczenie), które nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej.

Co projekt oferuje uczestnikom?

Projekt realizowany w ramach Działania 7.1.1 jest kompleksowym wsparciem i stworzeniem niezbędnych warunków do integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym m.in. poprzez:

  • kształcenie umiejętności w zakresie ról społecznych i zdobycia kwalifikacji zawodowych,

  • rozwój form i narzędzi aktywnej integracji społecznej poprzez kontakty socjalne obejmujące, np. wspieranie zdolności do podjęcia zatrudnienia, usługi o charakterze edukacyjnym, zdrowotnym i społecznym,

  • wdrażanie nowych form wsparcia umożliwiających integrację zawodową i społecznym,


Wnioskodawca projektu:

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 11 Listopada 35, 59-850 Świeradów-Zdrój

 tel./fax: 075 18 16 321

 e-mail: swierzd@wp.pl

 

 

Multimedia