WPIS DO REJESTRU WYBORCÓW

2009-04-07 10:08:21
A+ A-

Urząd Miasta Świeradów-Zdrój uprzejmie przypomina, że zgodnie z art. 11 ust. 8 ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu RP i do Senatu RP dnia 9 kwietnia 2009 r. upływa termin składania wniosków o wpisanie do rejestru wyborców obywateli państw Unii Europejskiej, niebędących obywatelami polskimi, którzy mieszkają stale na terenie Polski i zamierzają wziąć udział w głosowaniu na terenie Świeradowa -Zdroju.

Obywatel Unii Europejskiej nie będący obywatelem polskim, który:

  • najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
  • zgodnie z prawem, stale zamieszkuje w Polsce,
  • został ujęty w stałym rejestrze wyborców,
  • nie został pozbawiony praw wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest obywatelem

może dopisać się do rejestru wyborców w Referacie USC i Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Świeradów-Zdrój przy ulicy Piłsudskiego nr 15 , pokój nr 11 ( II piętro)


Dopisania do rejestru można dokonać w godz. 8.00-15.00.

Multimedia