STAWKI PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH 2009 W PIGUŁCE

2009-03-05 10:24:55
A+ A-

1. Opłata uzdrowiskowa (zwana też miejscową lub klimatyczną) – 2 zł za dzień pobytu.

2. Opłata za czynności administracyjne:

 • a) wydanie wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – 70 zł
 • b) wydanie wyrysu (kserokopii części graficznej) z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta – 50 zł

3. Stawki od środków transportowych:

- od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

 • a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 604 zł
 • b) pow. 5,5 tony do 9 ton włącznie – 1.006 zł
 • c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton – 1.207 zł

- od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

 • a) mniejszej niż 30 – 1.056 zł
 • b) równej lub wyższej niż 30 – 1.780 zł

4. Podatek od nieruchomości:

 • a) od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 8 gr/m2
 • b) od gruntów pod kręgielnie, korty tenisowe, wyciągi i nartostrady – 34 gr/m2
 • c) od pozostałych gruntów (w tym organizacji pożytku publicznego) – 20 gr/m2
 • d) od budynków mieszkalnych – 56 gr/m2
 • e) od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 17,86 zł/m2
 • f) od budynków mieszczących kręgielnie i korty tenisowe – 8,93 zł/m2
 • g) od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 3,71 zł/m2
 • h) od pozostałych budynków (w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności przez organizacje pożytku publicznego) – 6,17 zł/m2

5. Opłata targowa za dzień:

 • a) sprzedaży z ręki, kosza lub wózka – 20 zł
 • b) sprzedaży ze straganu – 25 zł
 • c) sprzedaży ze straganu zabudowanego lub samochodu – 35 zł

 

WPŁAT należy dokonywać na konto gminy w Banku Zachodnim WBK SA: 84 1090 1997 0000 0001 1109 8505