Świeradów-Zdrój

ZKM poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko

2018-02-19 10:32:07
A+ A-

Zakład Komunikacji Miejskiej w Świeradowie-Zdroju

poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko:

KIEROWCA AUTOBUSU

Wymagania stawiane kandydatom:

posiadanie prawa jazdy kategorii „D”,

posiadanie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego kierowców (prawo jazdy z kodem 95),

posiadanie orzeczenia psychologicznego (art. 39 ustawy o transporcie drogowym),

niekaralność,

znajomość topografii miasta,

prowadzenie autobusów zgodnie z zasadami ruchu drogowego,

dyspozycyjność,

opanowanie, odporność na stres.

 

Wymagane dokumenty od kandydatów:

CV [Każde CV musi zawierać klauzulę : Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 922).]

prawo jazdy kategorii „D” z kodem 95,

papierowe świadectwo kwalifikacji zawodowej,

aktualne orzeczenie psychologiczne (art. 39 ustawy o transporcie drogowym),

 

Oferty – podanie wraz z załącznikami - należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta w Świeradowie-Zdroju przy ul. 11 Listopada nr 35 osobiście lub pocztą w terminie do dnia 23 lutego 2018 roku.

 


Zakład Komunikacji Miejskiej w Świeradowie-Zdroju informuje, iż złożenie oferty nie zobowiązuje pracodawcy do zatrudnienia na oferowanym stanowisku. Pracodawca zastrzega sobie prawo wyboru oferty.

Multimedia

Do pobrania