Świeradów-Zdrój

23.02.2018 - ROZLICZ PIT - MBP IZERKA

2018-02-12 10:29:16
A+ A-

PUNKTY ROZLICZEŃ PIT PRZEZ INTERNET W GMINACH

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lubaniu informuje, iż w miesiącu lutym 2018 r. w 3 gminach powiatu lubańskiego utworzone zostaną punkty wysyłania zeznań drogą elektroniczną, w których przy wsparciu pracowników Urzędu Skarbowego w Lubaniu będzie można szybko i
prawidłowo wypełnić obowiązek rozliczenia się z osiągniętych dochodów .
GMINA:
- Leśna (Urząd Gminy) 19-02-2018
- Siekierczyn ( Urząd Gminy ) 21-02-2018
- Świeradów-Zdrój (Miejska Biblioteka Publiczna „IZERKA”) 23-02-2018

Punkty wysyłki zeznań będą dostępne w godzinach: 10ºº – 14ºº.
Do prawidłowego złożenia zeznań za rok 2017 niezbędne będzie posiadanie dokumentów otrzymanych od płatników (np. PIT-11, PIT- 8C , PIT-40, PIT-R) oraz danych dotyczących odliczanych ulg podatkowych.


Do wysłania zeznań elektronicznie potrzebne są dane autoryzujące - z zeznań za rok 2016 przychody z wiersza razem: PIT-28 poz. 45 lubPIT-36 poz. 90 albo poz. 141, jeżeli w
zeznaniu za 2016 rok podatnik występował jako małżonek lub PIT-36L poz. 13 lub poz. 18 lub PIT-37 poz. 64 albo poz. 95, jeżeli w zeznaniu za 2016 rok podatnik występował jako
małżonek lub PIT-38 poz. 24 lub PIT-39 poz. 20 lub PIT-40 poz. 57 lub PIT-40A poz. 38.


W przypadku, gdy za rok 2016 nie zostało złożone żadne z zeznań lub rocznych obliczeń podatku za rok 2016, należy wpisać wartość „0” (zero).
W przypadku wspólnego zeznania dane autoryzujące podaje osoba wymieniona w składanym za rok 2017 zeznaniu jako pierwsza (podatnik).
W związku z powyższym w miarę możliwości osoby chcące skorzystać z tej formy winny posiadać w/w dane.

Multimedia