Świeradów-Zdrój

Od jutra utrudnienia w ruchu

2017-10-11 15:31:04
A+ A-

W związku z pracami na drodze wojewódzkiej 361 (Radoniów – Czerniawa-Zdrój) od jutra wprowadza się lokalnie ruch wahadłowy między miejscowościami Proszówka i Orłowice. Odcinek od skrzyżowania w Orłowicach do przejścia granicznego w Czerniawie-Zdroju, na czas wykonywania robót budowlanych, będzie całkowicie zamknięty dla ruchu pojazdów.

BUDIMEX S.A. jako generalny wykonawca zadania pn. „Poprawa stanu technicznego drogi wojewódzkiej nr 361 odcinkami: odcinek od km 3+200 do km 11+430 oraz od km 12+400 do km 18+180 (Proszówka – granica państwa), w ramach projektu: „Od zamku Frydlant do zamku Czocha” realizowanego dla Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, na podstawie Umowy o nr NI.2720.74.2017 informuje o rozpoczęciu prac budowalnych na przedmiotowym zadaniu i wprowadzeniu zastępczej organizacji ruchu dnia 12.10.2017 na odcinku drogi wojewódzkiej DW 361 od m. Proszówka do granicy państwa, według Projektu Czasowej Organizacji Ruchu zatwierdzonego przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego (zatwierdzenie nr 620/2017, 621/2017 z dnia 03.10.2017 r.).

Informujemy, że w pobliżu m. Mirsk (od km 3+200 do km 11+430) będzie lokalnie wprowadzony ruch wahadłowy, natomiast droga będzie przejezdna w obu kierunkach podczas całego okresu prowadzenia prac.

Odcinek drogi wojewódzkiej DW 361 od skrzyżowania z DW 358 w Czerniawie-Zdrój do granicy państwa (od km 16+700 do km 18+000) będzie całkowicie zamknięty dla ruchu pojazdów na czas wykonywania robót budowlanych (z wyjątkiem dojazdu do posesji przy ul. Długiej w Świeradowie-Zdroju). Dojazd do Republiki Czeskiej zostanie poprowadzony przez DW 358 oraz DW 360 wg załączonego rysunku.

Termin przywrócenia stałej organizacji ruchu na tym odcinku – nie później niż 15.12.2017r.

Autor: red./BUDIMEX S.A.

http://eluban.pl/region/7041,od-jutra-utrudnienia-w-ruchu.htm

Multimedia