Świeradów-Zdrój

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój

2016-09-07 14:41:49
A+ A-
W BIP-ie został umieszczony projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy
Miejskiej Świeradów-Zdrój na lata 2016-2023, w celu konsultacji społecznych. 
Uwagi należy wnosić do dnia 16 września 2016 r. drogą elektroniczną na adres
um@swieradowzdroj.pl lub w formie papierowej w sekretariacie Urzędu Miasta
Świeradów-Zdrój. Decyduje data wpływu do sekretariatu Urzedu Miasta
Świeradów-Zdrój.

poniżej link do strony

http://bip.umswieradowzdroj.nv.pl/Article/get/id,17802.html

Multimedia