Świeradów-Zdrój

OBWIESZCZENIE - wgląd do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

2008-07-10 12:13:45
A+ A-
OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świeradów-Zdrój

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) oraz uchwały Nr VI/50/2007 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świeradów-Zdrój wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


  • w dniach od 2008-07-25 do 2008-08-25 w Izerskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości przy ul. 11-go Listopada 35, 59-850 Świeradów-Zdrój w godz. od 8:00 do 15:00 (III p.)
  • Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 2008-08-14 w Miejskim Zespole Szkół w Świeradowie-Zdroju, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2, o godz. 16/00
  • Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

 

  • Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2008-09-16

Multimedia

Do pobrania