Świeradów-Zdrój

PRZETARG NA ZBYCIE PRAWA WŁASNOŚCI

2008-07-07 12:31:31
A+ A-
Burmistrz Miasta Świeradów - Zdrój  ogłasza

pierwszy nieograniczony przetarg ustny na zbycie prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie jako działka
nr 1/6 am. 1 obręb IV o powierzchni 1.0079 ha (Bi) Kw brak
Cena wywoławcza – 1.999.999,00 zł. + 22% podatek VAT
P r z e t a r g odbędzie się dnia 19-09-2008 r. o godz.11.00
Wadium w wysokości 200.000,00 zł.
 • Ponadto Nabywca poniesie koszty przygotowania nieruchomości do zbycia w wysokości 4.891,04 zł.
 • Nieruchomość gruntowa niezabudowana, Położona przy ul. Polnej w pobliżu nowo powstającej kolei gondolowej na Stóg Izerski i tras zjazdowych. Bardzo atrakcyjna widokowo, Kształt działki nieregularny, teren o zróżnicowanym poziomie, porośnięty trawą i samosiejkami., dojazd z drogi gruntowej. (ul. Polnej)
 • Dla terenu nieruchomości na dzień zamieszczenia niniejszego ogłoszenia brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomość zbywana zgodnie z projektem nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na cele usług turystyki. Nieruchomość stanowi jednostkę w projekcie planu 201 UT tj tereny usług turystyki, przewidywany termin wejścia w życie w/w planu – październik 2008 r.
 • Uzbrojenie: brak. (sąsiednie nieruchomości, przy ul Zakopiańskiej 15 i 17 posiadają przyłącza wod-kan, energetyczne, gazowe)
 • Obciążenia: na terenie nieruchomości znajduje się studnia i przebiega przyłącze wodociągowe do nieruchomości sąsiedniej, pozostałości ogrodzenia na podmurówce. Liczne samosiejki. Ponadto zgodnie z mapami syt-wys przez teren nieruchomości przebiega linia energetyczna średniego napięcia.
 • Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Świeradów - Zdrój (biuro nr 8”a”) przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15, 59-850 Świeradów-Zdrój.
 • Wadium należy wpłacać przelewem na konto Urzędu Miasta nr 33 1020 2124 0000 8502 0065 6959  w Banku PKO BP I/O Świeradów-Zdrój w terminie do dnia 16 -09- 2008 r.
 • Za zgodną z terminem podanym w ogłoszeniu ustala się datę uznania konta Urzędu Miasta.
 • Wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku uchylania się zwycięzcy przetargu od zawarcia umowy notarialnej wadium nie podlega zwrotowi.
 • Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie przelane na wskazany przed przetargiem nr konta bankowego w terminie 3 dni roboczych od daty zakończenia przetargu.
 • Koszty sporządzenia aktu notarialnego i jego wypisów oraz opłaty sądowej księgi wieczystej ponosi nabywca w kancelarii notarialnej.

Szczegółowe informacje można uzyskać:
w Referacie Gospodarki Nieruchomościami (biuro nr 8)  Urzędu Miasta w Świeradowie-Zdroju - ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15,
telefonicznie 075/78 17 092, Strona internetowa: www.swieradowzdroj.pl
E-mail: um@swieradowzdroj.pl


Świeradów - Zdrój, dnia 07 lipiec 2008 r.