Świeradów-Zdrój

BADANIE ANKIETOWE dla mieszkańców

2015-10-14 13:01:19
A+ A-

Szanowni Państwo-  Mieszkańcy obszaru LGD Partnerstwo Izerskie

W związku z rozpoczęciem nowego okresu programowania 2014 – 2020 oraz możliwością uzyskania pomocy finansowej ze środków unijnych w ramach inicjatywy  LEADER, RLKS  (rozwój lokalny kierowany  przez  społeczność lokalną), zapraszamy do udziału w badaniu ankietowym dotyczącym analizy obszaru LGD: (link do ankiety znajduje się poniżej)

https://docs.google.com/forms/d/12NUZ5PKAX3dst9K-UMnybSDW3HGGv4p0pOjybJTjdyk/viewform?c=0&w=1

Jesteśmy otwarci na pomysły, propozycje działań, które będziemy mogli uwzględnić w LSR na lata 2014 – 2020. Poniżej link do ankiety arkusz pomysłu, którą należy wypełnić aby zadanie mogło zostać zrealizowane w ramach PROW 2014-2020:

https://docs.google.com/forms/d/1Lg2QiM_hfB3np1fLMYHaNg5DcM5afBdIBwA6ZuhKiAo/viewform?c=0&w=1

Zapraszamy do wypełniania ankiet i tworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju Partnerstwa Izerskiego.

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa działania- Partnerstwo Izerskie

Ubocze 300, 59-620 Gryfów Śląski

757813163

Multimedia