Świeradów-Zdrój

LGD Partnerstwo Izerskie zaprasza na spotkanie

2015-05-15 08:28:09
A+ A-

„Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania- Partnerstwo Izerskie”

zaprasza na spotkania informacyjno- diagnostyczne

pn. Efekty realizacji PROW 2007-2013 oraz perspektywy wynikające z  nowego okresu programowania PROW 2014-2020,

które odbędą  się w dniach: 

21 maja 2015 roku  o godz. 16:00 w Miejsko- Gminnym Ośrodku Kultury w Gryfowie Śląskim.

(ul. Kolejowa 33A, 59-620 Gryfów Śląski)

oraz 

 22 maja 2015 roku o godzinie 10:00 w  Sali Narad w Urzędzie Gminy Zgorzelec

(ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec)

/spotkanie jednodniowe - do  wyboru termin i miejsce spotkania/

 

Celem spotkania jest :

- podniesienie poziomu wiedzy uczestników z zakresu wdrażania PROW 2007-2013

- podniesienie poziomu wiedzy uczestników z zakresu możliwości jakie daje PROW 2014-2020 na obszarach wiejskich

- określenie potrzeb i kierunków rozwoju obszarów wiejskich poszczególnych grup docelowych wsparcia PROW 2014-2020

 

Program spotkania:

1.       Powitanie uczestników, przedstawienie celu spotkania i zakresu osób prowadzących. Zebranie oczekiwań od spotkania wśród osób obecnych na Sali.

2.       Efekty realizacji PROW 2007-2013

3.       PROW 2014-2020 – możliwości finansowania

4.       Szczegółowe możliwości jakie zgodnie z obowiązującą legislacją możemy uzyskać w nowej perspektywie PROW

5.       Podsumowanie spotkania.

W trakcie spotkania przerwa kawowa, poczęstunek.

 

 

Prosimy o potwierdzenie przybycia pod numerem telefonu 757813163 lub e-mail: promocja@lgdpartnerstwoizerskie.pl

Multimedia