Świeradów-Zdrój

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT

2014-01-31 14:44:04
A+ A-

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT
na realizację zadania nr 1 pod nazwą Zajęcia z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu – utrzymanie sekcji piłki nożnej.
W oparciu o art.18a ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm)
Burmistrz Miasta Świeradów-Zdrój unieważnia konkurs ofert na realizację zadania nr 1 pn.: „Zajęcia z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu – utrzymanie sekcji piłki nożnej”.
Konkurs zostaje unieważniony z uwagi na fakt, iż złożona oferta nie spełniała wymogów formalnych .

Multimedia