Świeradów-Zdrój

27.11. - Sesja Rady Miasta

2013-11-20 08:58:30
A+ A-

Rada Miasta Świeradów-Zdrój uprzejmie informuje mieszkańców miasta, że w dniu 27 listopada 2013 roku (środa) odbędzie się sesja Rady Miasta Świeradów- Zdrój o godzinie 13/00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta przy ul. 11 Listopada 35 w Świeradowie-Zdroju.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miasta z dnia 21.10.2013 r., 30.10.2013 r. oraz 8.11.2013 r.
5. Zapytania wnioski i interpelacje.
6. Informacja Burmistrza o działaniach Burmistrza między sesjami.
7. Informacja na temat funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej.
8. Przedstawienie protokołu z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną.
9. Podjęcie uchwał :
1) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2013,
2) w sprawie zgłoszenia kandydata na członka kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
10. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
11. Sprawy różne.
12. Zamkniecie sesji.

Multimedia