Biała Księga Bezpieczenstwa Narodowego RP

2013-06-05 10:54:31
A+ A-

Przedstawiamy Państwu Białą Księgę Bezpieczeństwa Narodowego RP. Jest to  pionierskie opracowanie, po raz pierwszy w jednym dokumencie spójnie przedstawiony i oceniony został cały system bezpieczeństwa państwa - obejmujący sfereę obronną, ochronną, społeczną i gospodarczą.

Biała Księga adresowana jest do przedstawicieli władzy rządowej i samorządowej, organizacji pozarządowych, instytucji analitycznych, młodzieży i środowisk akademickich. Do wszystkich obywateli.

Główną rolą Białej Księgi jest upowszechnianie wiedzy o bezpieczeństwie i krzewienie świadomości społecznej w tej dziedzinie - w myśl idei, że bezcennym kapitałem każdego nowoczesnego państwa są obywatele rozumiejący jego potrzeby, w tym żywotną, jaką jest troska o wspólne bezpieczeństwo.

Szczegółowe informacje dotyczące tego projektu można znaleźć na stronie www.spbn.gov.pl. 

Multimedia

Do pobrania