Świeradów-Zdrój

MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY W ŚWIERADOWIE-ZDROJU ZAPRASZA NA KONSULTACJE

  • January 18, 2024, 10:30 AM-1:00 PM

A+ A-

MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY W ŚWIERADOWIE-ZDROJU

 

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze zaprasza mieszkańców Świeradowa Zdroju do skorzystania z bezpłatnych konsultacji na temat wsparcia ze środków Funduszy Europejskich.

W ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego pracownik Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze będzie pełnić dyżur w Urzędzie Miasta Świeradów-Zdroju.

Podczas Mobilnych Punktów Informacyjnych, mających formę indywidualnych konsultacji bezpośrednich, można uzyskać informacje o możliwościach otrzymania dofinansowania z Funduszy Europejskich oraz o zasadach ubiegania się o dotacje. Konsultant przedstawi aktualne możliwości wsparcia – w tym również pożyczki i poręczenia finansowane ze środków UE przeznaczone na rozpoczęcie czy rozwój działalności gospodarczej.

Wskaże kierunki wsparcia w ramach aktualnej perspektywy finansowej 2021-2027 dla podmiotów gospodarczych, jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, organizacji pozarządowych, a także poinformuje do jakiej instytucji należy się zwrócić w przypadku ubiegania się o środki.


Z usług w ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych mogą skorzystać wszystkie podmioty oraz osoby zainteresowane tematyką wsparcia z Unii Europejskiej.

Konsultacje są bezpłatne. Na miejscu udostępnione zostaną bezpłatne materiały informacyjne.

Mieszkańców Świeradowa-Zdroju zapraszamy na konsultacje w ramach

Mobilnego Punktu Informacyjnego:

18 stycznia 2024 r. w godz. 10.30-13.00

Urząd Miasta Świeradów Zdrój

ul. 11 Listopada 35

KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

pokój nr 16a (1piętro)

59-850 Świeradów Zdrój

 

 

Serdecznie zapraszamy !

Aktualne informacje na temat organizowanych na terenie Dolnego Śląska Mobilnych Punktów Informacyjnych oraz konferencji, spotkań i szkoleń publikowane są na stronie Fundusze Europejskie na Dolnym Śląsku

Multimedia