Świeradów-Zdrój

WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO PRZEZ GOSPODARSTWO DOMOWE

A+ A-

Zakup węgla w preferencyjnej cenie ustawowej będzie można dokonać po złożeniu wniosku o zakup preferencyjny węgla.

Wzór wniosku jest dostępny na stronie internetowej Miasta Świeradów-Zdrój, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w wersji papierowej w Urzędzie Miasta.

 

Wypełniony wniosek należy dostarczyć:

  • osobiście do Urzędu Miasta,
  • pocztą na adres: Urząd Miasta w Świeradowie-Zdroju, ul. 11 Listopada 35, 59-850 Świeradów-Zdrój.
  • ePUAP

 Wnioski na preferencyjny zakup węgla zbieramy do dnia 25.11.2022 r.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2236), do zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, tj.:

  • przyznano lub wypłacono jej dodatek węglowy;
  • jeśli nie został złożony wniosek o wypłatę dodatku węglowego, a zostało dokonane zgłoszenie lub został wpisany węgiel jako główne źródło ogrzewania w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

 

W ramach zakupu preferencyjnego uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym będzie mogła nabyć węgiel w dwóch partiach:

  • do 1,5 tony do 31 grudnia 2022 r.
  • do 1,5 tony od 1 stycznia do 30 kwietnia  2023 r.

 

Według ww. ustawy do zakupu węgla w ramach zakupu preferencyjnego nie jest uprawniony wnioskodawca, ani żaden z członków jego gospodarstwa domowego, który nabył paliwo stałe na sezon grzewczy przypadający na lata 2022/2023 po cenie niższej niż 2 000,00 zł brutto za tonę.

Jednocześnie informujemy, że Gmina Miejska Świeradów-Zdrój będzie sprzedawać  mieszkańcom węgiel  – zgodnie z ustawą – po cenie nie wyższej niż 2 000,00 zł brutto za tonę.  

 

Informujemy również, że w obecnym stanie faktycznym nie ma możliwości określenia kaloryczności węgla, który  będzie dostępny w ramach zakupu preferencyjnego. Gmina  Miejska Świeradów-Zdrój nie ma  wpływu, na jakość węgla, który będzie dostarczony do składu wskazanego  przez gminę.

 

 

W przypadku pytań dotyczących wypełnienia wniosku czy uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Panią Katarzyną Bigus - podinspektor ds. promocji UM, pok. 32, tel. 75 61 99 792, e-mail: k.bigus@swieradowzdroj.pl

 

Wszelkie informacje, dotyczące dystrybucji węgla z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych w ramach zakupu preferencyjnego będą na bieżąco aktualizowane na stronie internetowej Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP).

Multimedia

Do pobrania