Świeradów-Zdrój

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA WE WROCŁAWIU

A+ A-

OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu


w sprawie opracowania projektów planów zadań ochronnych realizowane jest w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0193/16, pn.: „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000”, który dofinansowany jest z Funduszu Spójności w ramach II Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 2.4. Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna.

Do pobrania