Świeradów-Zdrój

PROJEKT KREATOR- STRACIŁEŚ PRACĘ, ZAŁÓŻ FIRMĘ, WEŹ DOTACJĘ Z UE

A+ A-

 

 

Podstawowe informacje o projekcie "KREATOR"

 

Co można otrzymać?

o    jednorazową dotację finansową w kwocie 23 050,00 zł

o    dotację pomostową 2600,00 zł miesięcznie przez okres 6 miesięcy

o    40 godzin szkoleniowych z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej

o    3 godziny wsparcia doradcy biznesowego w zakresie pisania biznesplanu

 

Kto może być uczestnikiem naszego projektu?

Uczestnikami projektu będzie 120 osób zamieszkałych lub uczących się (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie Dolnego Śląska które spełniają łącznie następujące kryteria:

  1. a) są w wieku od 18 do 29 r. życia;
  2. b) są bierne zawodowo (tj, osoby uczące się)lub są osobami bezrobotnymi niezarejestrowanymi w urzędzie pracy;
  3. c) utraciły zatrudnienie po 1.03.2020 roku (osoby które były zatrudnione w ramach stosunku pracy/umowy cywilno-prawnej i straciły zatrudnienie po 1.03.2020 r. (zwolnienie z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, wygaśnięcie umowy lub rozwiązanie za porozumieniem stron) oraz osoby, które prowadziły działalność gospodarczą i zamknęły ją po 1.03.2020 jeśli minął okres co najmniej 12 m-cy od dnia zamknięcia działalności do dnia poprzedzającego przystąpienie do projektu) i do dnia rozpoczęcia udziału w projekcie pozostawały poza rynkiem pracy
  4. d) nie należą do grup wyłączonych ze wsparcia wskazanych w regulaminie konkursu nr POWR.01.02.01-IP.10-02-002/20 stanowiącym załącznik nr 9 do Regulaminu rekrutacji (patrz od strony 15; do pobrania Regulamin rekrutacji – euro-concret (euro-concret.pl)

 

Przyznamy aż 108 dotacji.

 

Warunkiem zwrotu weksla własnego (wymaganym przy podpisaniu umowy dotacyjnej) jest prowadzenie działalności gospodarczej przez okres 12 miesięcy. Nie jest wymagane poręczenie.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 500 520 027.

 


Projekt „Kreator” – kompleksowy program wsparcia samozatrudnienia młodych mieszkańców Dolnego Śląska jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Kilka słów o nas

Stowarzyszenie Euro-Concret powstało w 2003 roku. Głównym obszarem naszych działań jest aktywizacja osób bezrobotnych oraz promocja przedsiębiorczości. W ramach zrealizowanych przez Stowarzyszenie projektów na przestrzeni kilku ostatnich lat wsparcie uzyskało ponad 340 firm w łącznej kwocie ponad 12,5 mln złotych.

 

 

 


Marzena Okińczyc

Wiceprezes/ Koordynator projektu
--------------------------------------------
Stowarzyszenie Euro-Concret
ul. Kościuszki 35a 50-011 Wrocław, II piętro oficyna
tel. +48  500 520 027

stowarzyszenie.euroconcret@gmail.com
www.euro-concret.pl

Multimedia