Świeradów-Zdrój

PROJEKT LGD PARTNERSTWO IZERSKIE

A+ A-

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Sachsische Landesstiftung Natur und Umwelt realizuje projekt pn. ,,Edukacja w celu zachowania starych saksońskich i polskich odmian owoców w regionie przygranicznym” w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2014-2020. Celem projektu jest kształcenie i szkolenie osób młodych i społeczeństwa w celu zachowania starych saksońskich i polskich odmian drzew owocowych oraz pokazanie ich wartości dla turystycznego i ekonomicznego rozwoju pogranicza.

Zapraszamy do współpracy mieszkańców obszaru LGD a zwłaszcza powiatu lwóweckiego , lubańskiego które są zainteresowane udziałem w projekcie i którzy posiadają na obszarze swoich posesji stare drzewa owocowe.

 

Więcej informacji na stronie http://lgdpartnerstwoizerskie.pl/sady/

 

 

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji lub nie możesz przyjechać osobiście zapraszamy do kontaktu:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Partnerstwo Izerskie”

Ubocze 300, 59-620 Gryfów Śląski

Tel. 75 781 31 63

Kom. 603 087 441

promocja@lgdpartnerstwoizerskie.pl

Multimedia