Świeradów-Zdrój

APEL O POMOC W PRZEPROWADZENIU EGZAMINÓW

A+ A-

Apel o pomoc w przeprowadzeniu egzaminów

Szanowni Państwo!

Bardzo proszę o pomoc w przeprowadzeniu egzaminu gimnazjalnego i egzaminu ósmoklasisty.

W dniach 10 – 12 kwietnia 2019 r. odbędzie się egzamin gimnazjalny, natomiast w dniach 15 – 17 kwietnia 2019 r. egzamin ósmoklasisty. Zgodnie z przepisami na miesiąc wcześniej w szkołach zostały powołane zespoły nadzorujące przebieg egzaminów. Organizacji egzaminów zagraża akcja protestacyjna pracowników oświaty. Na podstawie zmian do rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego, egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego podpisanych 2 kwietnia 2019 r. możliwe jest zaangażowanie w organizację egzaminów osób z zewnątrz posiadających kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, w tym emerytowanych nauczycieli i nauczycieli akademickich. Chęć udziału w zespole nadzorującym można zgłaszać poprzez formularz zgłoszenia dostępny na stronie internetowej https://edu.kuratorium.wroclaw.pl/egzaminy/ albo bezpośrednio w siedzibie Kuratorium Oświaty we Wrocławiu lub delegaturach znajdujących się pod wskazanymi poniżej adresami:

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
plac Powstańców Warszawy 1
Godziny pracy: od 7.45 do 15.45

Delegatura w Jeleniej Górze
ul. Piłsudskiego 12,
Godziny pracy: od 7.45 do 15.45

Delegatura w Legnicy 
ul. F. Skarbka 3
(wejście od ulicy Bankowej)
Godziny pracy: od 7.45 do 15.45

Delegatura w Wałbrzychu
Aleja Wyzwolenia 22-24
Godziny pracy: od 7.00 do 15.00


W skład zespołu nadzorującego danego dnia nie może wchodzić osoba posiadająca kwalifikacje kierunkowe zgodne z przedmiotem, z którego w tym dniu przeprowadzany jest egzamin.

Terminy egzaminów

  1. Egzamin gimnazjalny:

  • 10 kwietnia 2019 r. (środa) część humanistyczna (z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie oraz z zakresu języka polskiego)

  • 11 kwietnia 2019 r. (czwartek) część matematyczno-przyrodnicza (z zakresu przedmiotów przyrodniczych i z zakresu matematyki)

  • 12 kwietnia 2019 r. (piątek) język obcy nowożytny

  1. Egzamin ósmoklasisty:

  • 15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) język polski

  • 16 kwietnia 2019 r. (wtorek) matematyka

  • 17 kwietnia 2019 r. (środa) język obcy nowożytny

 

Każda osoba, która zgłosi swój akces, otrzyma informację zwrotną dotyczącą udziału w pracach zespołu we wskazanej szkole. Dyrektor szkoły rozstrzygnie wątpliwości, dotyczące kwalifikacji kandydata do zespołu nadzorującego, w oparciu o posiadane przez niego dokumenty i podejmie ostateczną decyzję o powołaniu do zespołu.

Dodatkowe pytania proszę kierować na adres e-mail egzamin2019@kuratorium.wroclaw.pl lub na nr tel. 502 097 536.

 

Roman Kowalczyk - Dolnośląski Kurator Oświaty

Do pobrania