Świeradów-Zdrój

JARMARK WIELKANOCNY

  • April 6, 2019, 10:00 AM - April 7, 2019, 3:00 PM

  • The Walking Hall, 3 Maja 1, 59-850 Świeradów-Zdrój

  • 75 71 36 482

A+ A-

Drodzy Mieszkańcy Świeradowa-Zdroju i okolic, Wystawcy oraz Turyści!!

Już w pierwszy weekend kwietnia ( 6 i 7.04.2019) zapraszamy Was Serdecznie na Izerski Jarmark Rękodzieła i Sztuk Wszelakich – Wielkanoc 2019, który odbędzie się na Hali Spacerowej Domu Zdrojowego w Świeradowie-Zdroju.
Poczujmy atmosferę Świąt Wielkanocnych! Kupcie ozdoby świąteczne, bo potem będzie już za późno …. Albo przyjdźcie po prostu spędzić miło i ciekawie czas.

Serdecznie zapraszamy!!!
Zaplanowaliśmy dla Państwa ciekawe warsztaty wielkanocne oraz wiele atrakcji dla całej rodziny! Zapowiada się naprawdę fantastyczna impreza!
Na naszym Jarmarku, będziemy gościć ponad 50-ciu Wystawców z przepięknymi przedmiotami, ozdobami nie tylko świąt ecznymi , pysznym jedzeniem, całą Halę wypełnią aromaty pieczonych ciast, pierników i swojskich wędlin. Klimat Jarmarku wzbogaci muzyka na żywo. Najmłodszych zachęcamy do udziału w warsztatach. Przyjadą do nas wystawcy z całego Dolnego Śląska. Jak zawsze będzie dużo ozdób, wianków, stroików, palm, pisanek, baranków, koszyczków, będą ręcznie robione świąteczne kartki, biżuteria, tekstylia do domu i szydełkowe cudeńka. Nie zabraknie ceramiki, rysunków, obrazków i oczywiście nie zapomnieliśmy o pięknych przytulankach i lalkach dla dzieci. Będzie rękodzieło i piękne przedmioty sztuki wszelakiej.
Dla podniebienia znajdziecie Państwo dużo smakołyków - wybierać będzie można spośród różnych rodzajów chleba, pasztetów, past do pieczywa, przetworów, kasz, mąk, ziół, olejów, octów, serów, słodyczy. Nie zabraknie oczywiście smakowych izerskich miodów !!!

Wstęp na Izerski Jarmark jest bezpłatny!

Wystawców, którzy chcieliby wystawić swoje produkty na sprzedaż prosimy o wypełnienie karty zgłoszeniowej dostępnej poniżej, nastepnie wypełnioną należy przesłać na adres it@swieradowzdroj.pl 

 

Serdecznie zapraszamy!

 

 

Ota najważniejsze informacje dla Wystawców: 

 

I. Termin, miejsce, Organizator.

Izerski Jarmark Rękodzieła i Sztuk Wszelakich Wielkanoc - Świeradów-Zdrój 2019 [zwany dalej Jarmarkiem] odbędzie się 6 i 7 kwietnia 2019 roku na Hali Spacerowej Domu Zdrojowego w Świeradowie-Zdroju, ul. Konstytucji 3 Maja 1. Jarmark odbędzie się w godzinach:

- 6.04.2019 r. (sobota) - 10.00 – 18.00,

- 7.04.2019 r. (niedziela) – 10.00 – 15.00.

Organizatorem Jarmarku jest Miejskie Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy „Stacja Kultury”, ul. Dworcowa 1, 59-850 Świeradów-Zdrój. Współorganizatorem jest Urząd Miasta Świeradów-Zdrój oraz Uzdrowisko Świeradów-Czerniawa – Grupa PGU

Osobą odpowiedzialną za organizację Jarmarku ze strony MCKAiPG jest Diana Słupska, it@swieradowzdroj.pl , tel. 75 71 36 482

II. Cel Izerskiego Jarmarku Rękodzieła i Sztuk Wszelakich.

Izerski Jarmark Rękodzieła i Sztuk Wszelakich to impreza, której celem jest prezentacja i promocja lokalnych wyrobów artystycznych, rzemieślniczych i żywnościowych; wymiana doświadczeń pomiędzy producentami; umożliwienie kontaktu z potencjalnymi klientami; wsparcie lokalnych inicjatyw społecznych. Jarmark ma charakter cykliczny - odbywa się przed świętami Wielkanocnymi i Bożego Narodzenia w poszczególnych latach.

Główną część Jarmarku stanowi ekspozycja stoisk producentów żywności tradycyjnej, regionalnej, lokalnej, zielarstwa, produktów wytworzonych zgodnie z zasadami ekologii, a także rękodzieła artystycznego i wytworów rzemiosła. W ramach Jarmarku możliwe jest również wystawianie stoisk promocyjnych, informacyjnych innych firm.

III. Warunki uczestnictwa.

W Jarmarku w charakterze Wystawcy mogą brać udział artyści, rzemieślnicy, producenci lokalnej, zdrowej żywności. Każdy z Wystawców zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących go przepisów prawnych i sanitarnych. Wszelkie kwestie związane ze sprzedażą produktów, tj. zezwolenia, podatki, koncesje, licencje, ubezpieczenia i inne leżą w gestii Wystawcy.

Zabrania się Wystawcy sprzedaży „podróbek” produktów oraz produktów, na które Wystawca nie posiada licencji.

Osoby chętne do uczestniczenia w Jarmarku jako Wystawcy zobowiązani są do przesłania na adres: it@swieradowzdroj.pl , karty zgłoszeniowej, która stanowi załącznik do niniejszego regulaminu oraz do przesłania na ten sam adres dwóch fotografii swoich produktów. Informacje oraz zdjęcia zostaną wykorzystane do promocji imprezy i danego Wystawcy. Wystawca wyraża tym samym zgodę na nieodpłatne wykorzystanie w tym celu jego zdjęcia i wizerunku.

Zgłoszenia należy przesyłać do 31 marca 2019 r.

Przesłanie karty zgłoszenia nie jest równoznaczne z przyjęciem na Jarmark.

Organizatorzy mają prawo odmówić wynajęcia stoiska firmie, której ofertę uważają za niezgodną z głównymi założeniami idei. Wystawcy zobowiązują się również do uszanowania charakteru i miejsca, poprzez nie wystawianie towarów sprzecznych ze specyfiką Organizatora, odpowiednią aranżację stoiska i akcje promocyjne. Wystawcy zobowiązują się również do usunięcia tych elementów swej oferty, które Organizatorzy uznają za niemożliwe do pogodzenia z charakterem Jarmarku.

Organizator w terminie do 3 kwietnia 2019 roku ogłosi listę Wystawców. Każda z osób, która prześle kartę zgłoszenia zostanie powiadomiona o tym, czy została przyjęta na Jarmark. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy udziału w Jarmarku bez podania przyczyny. Organizator ma także prawo powiadomienia poszczególnych Wystawców o przyjęciu na Jarmark w terminie wcześniejszym.

Organizator zapewnia Wystawcom miejsca wystawowe w postaci stołów (wymiar: 70 x 180 cm) i krzeseł wewnątrz Hali Spacerowej.

Miejsca wystawowe przydziela Organizator i nie podlegają one zmianie.

Wystawcy chętni do prowadzenia warsztatów podczas trwania Jarmarku, proszeni są o zgłoszenie tematu i propozycji zajęć.

Wystawca zobowiązany jest do przybycia na miejsce Jarmarku co najmniej 30 minut przed jego rozpoczęciem w celu przygotowania ekspozycji. Wiąże się to również z faktem, iż 30 minut przed rozpoczęciem Jarmarku zamknięty będzie szlaban umożliwiający wjazd na górny taras Domu Zdrojowego, aby wypakować niezbędny asortyment wystawowy. Kategorycznie zabronione jest parkowanie auta na tarasie Domu Zdrojowego podczas Jarmarku. W przypadku braku nieobecności Wystawcy 60 minut po rozpoczęciu Jarmarku Organizator ma prawo do zagospodarowania miejsca wystawowego w inny sposób i przydzielenia go innemu Wystawcy.

Nakrycia stołów, elementy dekoracyjne leżą w gestii Wystawcy.

Bezwzględnym wymogiem stawianym przez Organizatora jest estetyczny wygląd stoiska. Wystawiający aranżują stoiska zgodnie z własną koncepcją i na własną odpowiedzialność i ryzyko. W przypadkach naruszeń zasad współżycia społecznego i bezpieczeństwa innych osób, Wystawca ma obowiązek, na żądanie Organizatorów, do usunięcia lub poprawy określonych elementów stoiska.

Na stoiskach Wystawców nie ma możliwości korzystania z prądu, Wystawcy nie mają możliwości gotowania lub pieczenia, parzenia kawy, herbaty itp.

Organizator wskaże miejsce, w którym Wystawcy będą mogli nieodpłatnie skorzystać z ciepłych napojów typu kawa, herbata podczas Jarmarku oraz bezpłatnej toalety.

Wystawcy wyrażają zgodę na fotografowanie i filmowanie swojej osoby i stoiska oraz nieodpłatne użycie tych wizerunków w przyszłości w celu promocji imprezy.

 

IV. Ubezpieczenie.

Wystawca ubezpiecza swój towar we własnym zakresie.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty spowodowane zniszczeniem artykułów czy ich kradzieżą.

Wystawca zobowiązany jest do zabrania swoich artykułów ze sobą po pierwszym dniu imprezy (jeśli impreza trwa dłużej niż jeden dzień). Hala spacerowa jest otwarta dla zwiedzających poza godzinami trwania Jarmarku.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na stoisku bez opieki, za szkody wyrządzone przez osoby trzecie, kradzież i tym podobne zdarzenia.

 

V. Postanowienia końcowe

Wystawcy mogą zgłaszać ewentualne reklamacje podczas trwania Jarmarku bezpośrednio do Organizatora.

Uczestnicy Jarmarku są zobowiązani do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu oraz poleceń porządkowych obsługi Jarmarku. Podczas trwania Jarmarku w sprawach organizacyjnych i porządkowych decydują polecenia i rozstrzygnięcia Organizatora Jarmarku.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

- wyniki finansowe sprzedaży prowadzonej w czasie jarmarku,

- uszkodzenia powstałe na osobie lub mieniu Wystawcy przed, po i w trakcie trwania Jarmarku,

- za szkody spowodowane kradzieżą, przerwą w dostawie lub przepięciem prądu i innymi przyczynami losowymi lub spowodowane działaniem osób trzecich.

W ramach współpracy z Organizatorem, Wystawcy będą mieli możliwość promocji swojej działalności na stronie internetowej miasta Świeradów-Zdrój – www.swieradowzdoj.pl .

Wystawca jest zobowiązany do zgłoszenia do właściwych służb sprzedaży oraz zapewnienia właściwych warunków higieniczno-sanitarnych na swoim stoisku, w jego najbliższym otoczeniu oraz w miejscu przeznaczonym do konsumpcji.

 

Multimedia

Do pobrania

Mapa