Zasady postępowania ze zwierzyną w sytuacjach nieuregulowanych w ustawie Prawo łowieckie.

A+ A-

Podczas ostatniego spotkania w Urzędzie Miasta w Świeradowie-Zdroju, które poświęcone było obecności dzików w naszym mieście, Pan Nadleśniczy przedstawił kilka informacji, które w załaczeniu przedstawiamy Państwu do wglądu.

Do pobrania