Świeradów-Zdrój

XIX Miejskie Święto Latawca „Żabie Loty”

 • October 1, 2016, 9:30 AM-12:30 PM

 • ul. M. Skłodowskiej-Curie, 59-850 Świeradów-Zdrój

A+ A-

Regulamin XIX Miejskiego Święta Latawca „Żabie Loty”

(IX Rodzinny Konkurs Latawca 2016)

Cele konkursu:

 • Odreagowanie emocjonalne poprzez pobudzanie wyobraźni technicznej,

 • Rozbudzanie zainteresowań majsterkowaniem,

 • Rozwijanie pomysłowości oraz zdolności manualnych,

 • Wzmacnianie więzi rodzinnych, wynikających z pracy i wzmacnianie wzajemnego zaufania między dzieckiem i dorosłym,

 • Pokonywanie własnych słabości w odnoszeniu sukcesów i porażek.

 

Organizacja konkursu:

 • Organizatorami Konkursu są: Świetlica Środowiskowa „UL” działająca w Miejskim Zespole Szkół w Świeradowie-Zdroju i pani Teresa Fierkowicz,

 • konkurs odbędzie się dnia 1 października 2016r. (sobota)

godz. 9.30-10.30 – jury oceniać będzie latawce,

godz. 10.45 – jury oceniać będzie loty latawców,

 • Uczestnikami mogą być dzieci, młodzież i dorośli (bez ograniczeń wiekowych),

 • Uczestnicy zostaną podzieleni na grupy wiekowe: juniorzy, seniorzy i dzieci młodsze,

 • W przypadku małej ilości chętnych w poszczególnych grupach komisja kwalifikuje zawodnika do innej grupy wiekowej niż wskazuje na to jego wiek.

 

Zgłoszenie udziału w konkursie:

 • Zgłoszenia będą przyjmowane 1 października 2016r. w Miejskim Zespole Szkół w Świeradowie-Zdroju.

 

Przepisy techniczne i startowe:

 • W konkursie mogą startować latawce dowolnej konstrukcji;

 • Ocenie podlegają tylko latawce wykonane własnoręcznie;

 • Obowiązkowo na latawcu powinna znaleźć się podobizna żabki – lokalizacja dowolna;

 • Długość holu dowolna;

 • Każdy zawodnik może zademonstrować tylko jeden latawiec w danej kategorii;

 • Przy starcie zawodnik może mieć pomocników, jednakże zawodnik musi osobiście holować swój latawiec (w przypadkach uzasadnionych latawiec może holować osoba wyznaczona przez organizatora lub wykonawcę latawca);

 • Komisja sędziowska składa się z 3 – 4 sędziów ustalonych przez organizatora.

 

Punktacja:

Latawce będą oceniane w dwóch kategoriach:

 1. Ogólne wrażenie (wykonanie, wygląd latawców-estetyka),

 2. Wysokość i długość lotów, (o doborze metody punktowania za lot i wykonanie latawca decyduje komisja sędziowska, przewiduje się dodatkowe kategorie oceny dokonane przez sponsorów i sympatyków Imprezy)

Nagrody:

 • Zdobywcy czołowych miejsc w poszczególnych grupach wiekowych otrzymują dyplomy i nagrody ufundowanie przez Urząd Miasta w Świeradowie-Zdroju;

 • Liczbę nagrodzonych zawodników ustalają organizatorzy.

Przepisy ogólne:

 • Uczestnicy konkursu zobowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu, a niewłaściwa postawa sportowa spowoduje wykluczenie z zawodów,

 • Zabrania się stosowania drutów i linek metalowych jako holu latawca oraz umieszczenia na latawcach materiałów łatwopalnych i niebezpiecznych,

 • Starty latawców odbywają się w miejscu wyznaczonym przez organizatora,

 • Sprawy nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga komisja sędziowska,

 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w niniejszym regulaminie.

 

Informacje dotyczące konstrukcji latawca znajdziemy w:

 1. Technika kl. II – A. Nowak

 2. „Każde dziecko to potrafi” – U. Barff i J. Maier

 3. „Najpiękniejsze latawce – budowa i pilotowanie” – Walter Diem

 

Multimedia

Mapa