Świeradów-Zdrój

01.08. - Trening systemu wczesnego ostrzegania

A+ A-
Burmistrz  Świeradowa-Zdroju informuje, że w dniu 01.08.2016 roku  od godz. 17.00 do 17.03 wyemitowany zostanie sygnał modulowany 3 minutowy oraz o godz. 17.10 nastąpi odwołanie alarmu sygnałem ciągłym 3 minutowym.


Na podstawie art. 17 ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2015 poz. 525 z późn. zm.) w związku z § 3 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. Nr 96, poz. 850) oraz § 10 ust. 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. poz. 96)

Multimedia