Świeradów-Zdrój

FOLK FEST Świeradów-Zdrój 2016 - III edycja

  • September 3, 2016, 10:00 AM-3:00 PM

  • The Walking Hall, 3 Maja 1, 59-850 Świeradów-Zdrój

A+ A-

Przebieg Festiwalu.

W festiwalu przewidziane są dwa etapy:

etap 1: eliminacje i wyłonienie zwycięzców.

3 września 2016 od godziny 10.00 do 14.30

Miejsce: Hala Spacerowa Domu Zdrojowego w Świeradowie-Zdroju,

ul. Konstytucji 3 Maja 1.

Na tym etapie zespół prezentuje 3 utwory, które są oceniane przez jury powołane przez organizatora. Jury decyduje o przyznaniu zwycięskich miejsc.

etap 2: koncert finałowy

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi po obradach jury (przewidziana około godzinna przerwa) tego samego dnia na Hali Spacerowej. Zwycięski zespół wystąpi w koncercie finałowym.

Uczestnictwo.

Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie zespołu poprzez wypełnienie karty zgłoszeniowej i dostarczenie jej do dnia 30 czerwca 2016 osobiście, drogą pocztową, osobiście lub elektronicznie na adres p.bigus@swieradowzdroj.pl.

Zgłoszenie należy wysłać na adres:

Urząd Miasta Świeradów-Zdrój

ul. 11 Listopada 35

59-850 Świeradów-Zdrój

Decyduje data wpływu do siedziby Urzędu Miasta w Świeradowie-Zdroju lub na skrzynkę

e-mailową.

W przypadku dużej ilości zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia list konkursowych.

  1. Do udziału w Festiwalu mogą się zgłosić kapele, zespoły ludowe oraz wokaliści z różnych regionów Polski lub z zagranicy.

  2. Każdy zespół otrzyma potwierdzenie uczestnictwa w Festiwalu do dnia 15.07. 2016 r.

  3. Uczestnicy zobowiązani są do zaprezentowania trzech utworów według podanych w punkcie 5 kryteriów.

szczegółowe informacje w REGULAMINIE >>>

KARTA ZGŁOSZENIA >>>

Multimedia

Do pobrania

Mapa